Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe ve maske takmaya uymayanlara yönelik polis tarafından kesilen cezalarla ilgili flaş bir karara imza attı. Bir vatandaşın söz konusu kuralların ihlali sonucu polis tarafından kesilen iptali için açtığı davada, "Polis sadece tutanak tutabilir" hükmü ile 789 liralık cezanın iptaline karar verdi. Mahkeme, "İdari yaptırım kararının 1593 sayılı kanunun 294/2 maddesi uyarınca mahalli mülki amir tarafından verilmesi gerektiği, bu itibarla idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğu kanaatine varılmıştır" dedi.

Emrah Doğru'nun haberine göre, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 25 Haziran 2020 tarihli karar metni şöyle:

"1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 294/2 maddesinde anılı kanunda yazılı olan idari para cezalarının mahalli mülki amir tarafından verileceği belirtilmiştir. Yetki devri ile ilgili olarak Danıştay 8. Dairesi'nin 27 Şubat 2020 tarih ve 2016/2843 E. 2020/1329 K. sayılı kararında 'Yetkili bir makamın, yetkilerinin bir kısmını başka bir makama devretmesi halinde; anılan devrin; kanunilik yani devre ilişkin yasal hükmün bulunması, aynı tüzel kişilik içinde yapılması, devredilen yetkinin kısmi olması, bir başka anlatımla Kanun'da yetkili kılınan makamın tüm yetkilerini devretmesinin mümkün olmaması, devredilen yetkinin hangi konuya ilişkin olduğu ve sınırlarının ne olduğunun açıkça belirlenmesi, yazılılık, yasaklanmamış olma ve ilgililere duyurulması gibi geçerlilik şartlarını taşıması gerekmektedir' denilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesinin ihlal edilmesi durumunda kolluk görevlilerinin ancak ihlal tespit tutanağı düzenleyebileceği, kaldırılması istenilen idari yaptırım kararının kolluk görevlileri tarafından verildiği, anılı idari yaptırım kararının 1593 sayılı kanunun 294/2 maddesi uyarınca mahalli mülki amir tarafından verilmesi gerektiği, bu itibarla idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğu kanaatine varılmıştır.

Başvurunun kabulü ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 28/8-b maddesi uyarınca hukuka aykırı olması nedeniyle Adana Valiliği Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Mayıs 2020 tarih ve A seri 68458 sırı numaralı 1968 karar defteri sıra numaralı 789 TL miktarlı idari yaptırım kararının kaldırılmasına, başvuru kabul edildiğinden yargılama giderlerinin Hazine üzerinde bırakılmasına, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 28/10 maddesi gereğince miktar itibariyle kesin olmak üzeri karar verildi."

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin iptaline karar verdiği ceza ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Mahkeme tarafından iptal edilen habere konu karar incelendiğinde; idari yaptırım karar tutanağının mülki amire onaylatılması sonrasında kişiye tebliğ edilmesi gerekirken, tutanağın mülki amire onaylatılmadan ilgiliye tebliğ edilerek, teslim edildiği ve bu şekilde mahkemeye taşındığı anlaşılmıştır" denildi.