Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'nun 28'incisini yayımladı. Raporda alınan önlemlerin de etkisiyle reel sektör yabancı para açık pozisyonunun kademeli olarak gerilediği belirtildi. Raporda "Finansal İstikrar Raporu’nun son sayısından bu yana,küresel ekonomiye dair yavaşlama sinyalleri güçlenirken yurtiçi iktisadi faaliyette dengelenme eğilimi devam etmiştir. Sermaye yeterliliği, özkaynak kârlılığı ve likit varlık düzeyi bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir. Kredi büyümesi ılımlı bir toparlanma sergilemektedir. Alınan önlemlerin de etkisiyle reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası elindeki bütün politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam etmektedir." denildi.