Öne Çıkanlar

* Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, şike iddialarına yönelik soruşturmada adı geçen şüpheli kişi ve kulüplerle ilgili olarak bu aşamada bir hüküm verilmesinin doğru, adil ve hakkaniyete uygun olmayacağını, kararın, iddianamenin kabulü sonrası verileceğini açıkladı.

* TFF Yönetim Kurulu, şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve tutukluluklarına itirazları kabul edilmeyenlerle tutuklama kararı verilmeyen ve federasyona verilen bilgi ve belgelerde adı geçen bazı kişilerin Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

* Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, ''Şu anda UEFA'nın bize ve kulüplere herhangi bir yaptırımı söz konusu değildir'' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, şike iddialarına yönelik soruşturmada adı geçen şüpheli kişi ve kulüplerle ilgili olarak bu aşamada bir hüküm verilmesinin doğru, adil ve hakkaniyete uygun olmayacağını, kararın, iddianamenin kabulü ve ardından federasyon tarafından savunmaların alınmasının ardından verileceğini açıkladı.

TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen şike soruşturmasıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu kararını açıklayarak, ''Federasyonumuzca yapılacak disiplin yargılamasının hukuka uygun ve adil bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için, gizlilik kararının kaldırılması şarttır'' dedi.

Futbolda yürütülen şike soruşturması kapsamında TFF Etik Kurulu'nun raporunu alan TFF Yönetim Kurulu, ''yaptığı toplantıda gizlilik kararı nedeniyle soruşturmanın adil olarak gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle nihai karar almak için oluşacak savcılık iddianamesinin beklenmesini'' kararlaştırdı.

KARARLAR
Yönetim kurulu kararlarını Swissotel'de düzenlenen ve federasyon yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı bir basın toplantısıyla açıklayan Aydınlar, şunları kaydetti:

''Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolumuzun olağanüstü bir süreçten geçtiği şu günlerde, kanun ve talimatların kurumumuza çizdiği çerçevede çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Bu süreçte, yine kanun ve talimatların bize tanıdığı sınırlar içerisinde, yaşanan tüm aşamaları kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Hepinizin bildiği gibi, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından 5894 Sayılı TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 3. Maddesinin 1. fıkrasının G bendi ve 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanunun 19. Maddesi çerçevesinde, talebimiz üzerine federasyonumuza teslim edilen belgeler Etik Kurulumuz tarafından bir süredir inceleniyordu. Bu belge ve delillerin, Etik Kurulu tarafından incelenmesi neticesinde oluşturulan rapor ve buna bağlı görüşler doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karar ve görüşler aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

1- İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 157. maddesi uyarınca gizli olarak yürütülmektedir.

2- Soruşturma dosyası hakkında, Beşiktaş 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15.12.2010 tarih ve 2010/2468 sayılı kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 153. maddesinin 2. fıkrası uyarınca gizliliğe dair ek kısıtlama kararı verilmiştir.

3- Belgeler teslim edilirken dosyadaki kısıtlılık kararı çerçevesinde işlem yapılması gerektiği ayrıca bir üst yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.

4- Belgelerin federasyonumuzca bu aşamada şüpheli kulüpler ve gerçek kişilerle paylaşılması, Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen gizliliğinin ihlali suçunu oluşturacaktır. Bu suçun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olup, basın yoluyla işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılmaktadır.

5- Söz konusu belgelerin paylaşılmasının, halen gizli bir şekilde sürmekte olan soruşturmanın selametini olumsuz şekilde etkileyeceği de açıktır.

6- Soruşturma evrakının anılan sebeplerle şüpheli kulüp ve gerçek kişilerle paylaşılamaması, federasyonumuzca yapılacak disiplin yargılamasında ilgili taraflara, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6., Anayasamızın 36. ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 72. maddesi ile teminat altına alınan savunma hakkının tanınmasına engel olmaktadır. Savunma hakkı tanınmadan yapılacak bir disiplin yargılamasının hak arama hürriyetini ve adil yargılanma hakkını ağır bir biçimde ihlal edeceği açıktır.

7- Her ne kadar, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı şüpheli vekillerine dosyaları inceleme hakkını vermiş ise de, söz konusu soruşturmada kulüplerin şüpheli sıfatını taşımamaları nedeniyle dosyaları inceleme hakkına sahip olamamaları, yine şüphelilerin dosyaları bizzat ve bütünüyle görememeleri, dosyalardan fotokopi alınmasına imkan verilmemesi de, federasyonumuzca yapılacak disiplin yargılamasında savunma hakkının gereği gibi kullanılmasını engelleyecektir.

8- Ayrıca, söz konusu soruşturma evrakı, federasyonumuza teslim edildiği an itibarıyla doğal olarak konuya ilişkin tüm belgeleri içermemektedir. Diğer yandan belgelerin federasyonumuza tesliminin ardından, söz konusu soruşturmanın kapsamı giderek genişlemiş, soruşturma derinleşerek çok sayıda kulüp ve futbol ailesine mensup gerçek kişiyi kapsar bir biçimde sürmüş ve halen de sürmektedir. Bu hususlarla ilgili hiçbir yeni belge ve bilgi zamanlama nedeniyle henüz federasyonumuza ulaşmamıştır. Federasyonumuzca yapılacak disiplin yargılamasının adil bir şekilde sürdürülebilmesi için, eksik olan bu belgelerin de federasyonumuza ulaşması gerektiği açıktır.

9- Anılan nedenlerle federasyonumuz yönetim kurulunca bu aşamada, karar verilmesi için gerekli delillerin tamamına erişilmeden ve savunma hakkının hukuka uygun bir biçimde kullanımına imkan tanınmadan, vicdani kanaate varılmasının mümkün olmadığı görülmüştür. Bu aşamada  bir hüküm verilmesinin doğru, adil ve hakkaniyete uygun olmayacağı kamuoyu takdirlerine sunulur.

10- Federasyonumuzca yapılacak disiplin yargılamasının hukuka uygun ve adil bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için, gizlilik kararının kaldırılması şarttır. Bunun için de Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 175. maddesi uyarınca iddianamenin kabul edilmesi gerekmektedir. Ancak bu takdirde, şüpheli kulüp ve gerçek kişiler haklarındaki tüm iddiaları, bütün detaylarıyla ve açıklığıyla görüp inceleyebilecek ve savunma haklarını etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.

Kısacası, federasyonumuzca, iddianamenin kabulüne bağlı olarak gizlilik kararının kalkmasını müteakip, derhal şüpheli kulüp ve gerçek kişilerin savunmaları alınacak, bu savunmalar ve tüm soruşturma evrakı incelenmek suretiyle, Etik Kurulu'ndan nihai rapor istenecek, daha sonra da hukuka ve adalete uygun bir karar verilecektir.''

35 KİŞİ PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili olarak tutuklu bulunan 17, tutuklu olmayan 35 kişiyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF Yönetim Kurulu kararlarını açıklayan başkan Mehmet Ali Aydınlar, kulüpler hakkında nihai karar beklenmeksizin, soruşturma dosyası kapsamında tutuklanan ve tutuklanma kararına yaptıkları itirazları reddedilen futbol ailesi mensuplarının, şike ve teşvik primi eylemleri çerçevesinde tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verildiğini söyledi.

TFF'nin PFDK'ya sevk ettiği isimler arasında tutuklu olarak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Serdal Adalı ve Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu gibi isimler de bulunuyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanmayan ve PFDK'ya sevk edilenler arasında ise Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Fenerbahçe Kulübü futbolcuları Sezer Öztürk ve Semih Şentürk de yer aldı.

TUTUKLU OLANLAR
Başkan Aydınlar'ın yaptığı açıklamaya göre, PFDK'ya tedbirli olarak sevk edilen tutuklular şunlar:

''1-Aziz Yıldırım: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı
2-Mehmet Şekip Mosturoğlu: Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
3-İlhan Yüksel Ekşioğlu: Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
4-Tamer Yelkovan: Fenerbahçe Spor Kulübü Muhasebe Müdürü
5-Cemil Turan: Fenerbahçe Spor Kulübü Amatör Şubeler Genel Koordinatörü
6-Serdal Adalı: Eski Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
7-Tayfur Havutçu: Beşiktaş Jimnastik Kulübü Teknik Sorumlusu
8-Ahmet Ateş: Beşiktaş Jimnastik Kulübü Protokol Müdürü (Güvenlik Müdürü)
9-İbrahim Akın: İstanbul Büyükşehir Belediyespor Futbolcusu
10-İskender Alın: İstanbul Büyükşehir BelediyesporFutbolcusu
11-Mecnun Odyakmaz: Sivasspor Kulübü Başkanı
12-Ahmet Çelebi: Sivasspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
13-Korcan Çelikay: Sivasspor Kulübü Kalecisi
14-Bülent Uygun: Eski Eskişehirspor Teknik Sorumlusu
15-Ümit Karan: Eski Eskişehirspor Sportif Direktörü
16-Ömer Ülkü: Giresunspor Kulübü Başkanı
17-Coşkun Çalık: Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi.''

TUTUKSUZ OLANLAR
Mehmet Ali Aydınlar, aynı kapsamda, şike ve teşvik primi eylemleri çerçevesinde, haklarında tutuklama kararı alınmayan bazı kişilerin de PFDK'ya sevk edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Şike iddialarına yönelik soruşturmada adı geçen ancak tutuklanmayan ve PFDK'ya sevk edilen isimler ise şöyle:

''1-Serdar Kulbilge: Eski Gençlerbirliği Kulübü Kalecisi
2-Cengiz Demirel: Eski Gençlerbirliği Kulübü Antrenörü
3-Erdem Konyar: Lisanslı Futbolcu Temsilcisi
4-Yavuz Ağırgöl: Fenerbahçe Spor Kulübü Güvenlik Sorumlusu
5-Serdar Berkin: Adanaspor Kulübü Yardımcı Antrenörü
6-Mehmet Şen: Eski Ankaraspor Menajeri
7-Hikmet Karaman: Eski Manisaspor Teknik Direktörü
8-Serkan Acar: Fenerbahçe Spor Kulübü Müdürü
9-Zafer Önder İpek: Eski Gençlerbirliği Kulüp Müdürü
10-Alaaeddin Yıldırım: Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
11-Hasan Çetinkaya: Fenerbahçe Spor Kulübü Profesyonel Takımlar İdari Menajeri
12-Gökçek Vederson: Bursaspor Kulübü Futbolcusu
13-Güde Fazıl Özdemir: Lisanslı Futbolcu Temsilcisi
14-Zafer Tüzün: Eskişehirspor Kulübü Teknik Danışmanı
15-Beşir Acar: Mersin İdmanyurdu Kulübü Asbaşkanı
16-Yılmaz Vural: Eski Konyaspor Kulübü Teknik Sorumlusu
17-Sezer Öztürk: Eski Eskişehirspor Kulübü Futbolcusu (Fenerbahçe'ye transfer oldu)
18-Emanuel Emenike: Eski Kardemir Karabükspor Futbolcusu (Fenerbahçe, sonrasında da Spartak Moskova'ya transfer oldu)
19-Mahmut Boz: Gençlerbirliği Kulübü Futbolcusu
20-Mehmet Yıldız: Eski Sivasspor Kulübü Futbolcusu
21-Levent Eriş: Eski Boluspor Teknik Sorumlusu
22-Sadri Şener: Trabzonspor Kulübü Başkanı
23-Recep Denizer: Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
24-Can Arat: İstanbul Büyükşehir Belediyespor Futbolcusu
25-Önder Turacı: Eski Kayserispor Kulübü Futbolcusu
26-Nevzat Şakar: Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı
27-Osman Murat Özaydınlı: Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
28-Ekrem Okumuş: Lisanslı Futbolcu Temsilcisi
29-Sadrettin Fırat Kocaoğlu: Kasımpaşa Spor Kulübü Futbolcusu
30-Zafer Demiray: Eski Körfezspor Kulübü Futbolcusu
31-Faruk Taşseten: Sivasspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
32-Mehmet Oflaz: Sivasspor Kulübü 2. Başkanı
33-Fatih Hocaoğlu: Giresunspor Kulübü Genel Müdürü
34-Murat Öztürk: Fenerbahçe Spor Kulübü Kaleci Antrenörü
35-Semih Şentürk: Fenerbahçe Spor Kulübü Futbolcusu.''

YENİ SEVK İŞLEMLERİ YAPILABİLECEK
Mehmet Ali Aydınlar, sevk işlemlerinin, federasyona 20 Temmuz'da teslim edilen dosyalarda yer alan bilgi ve belgeler kapsamında, şike ve teşvik primi eylemleri çerçevesinde yapıldığını belirterek, ''Federasyonumuzca yeni bilgi ve belgelere ulaşılmasını müteakip, şike ve teşvik primi eylemleri açısından gerekli incelemeler gerçekleştirilerek, yeni sevk işlemleri yapılabilecektir'' dedi.

Aydınlar, şöyle devam etti:

''Ayrıca, Hukuk Müşavirliğinin yetkisiz menajerlik, talimatlara aykırı hareket ve sportmenliğe aykırı hareket eylemleri ile ilgili olarak, dosyalar üzerindeki disiplin sevklerine ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yeni sevk işlemleri gerçekleştirilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu, toplumsal anlamda çok geniş yankı bulan ve çok hassas bir içeriğe sahip olan bu özel konuyla ilgili hukuki açıdan en doğru kararı verebilmek için kanun ve talimatların tanıdığı tüm olanaklar dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir. Son derece deneyimli ve konusunun uzmanı kişilerden oluşan mevcut kurul ve kadrolarımızla Türk futbolunun bugüne kadar yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan bu konuyu çözüme kavuşturmak ve en adil kararı almak adına, çalışmalarımızı yargı organlarımızla birlikte uyum içerisinde sürdürdüğümüzün, tüm kamuoyu tarafından bilinmesini önemle rica ederiz.

"SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, futbolda Şike iddialarına yönelik soruşturma konusunda normal vatandaş gibi davranamayacaklarını belirterek, ''Karar alırken bütün yönleriyle karar vermek zorundayız. Sorumsuz kişiler gibi davranamayız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz'' dedi.

Aydınlar, Swissotel'de yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından kararları açıkladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TFF Etik Kurulu'nun incelemelerinin ardından aldıkları kararlar konusunda açıklamalarda bulunan başkan Aydınlar, Türkiye'de futbolun sevk ve idaresinden federasyonun sorumlu olduğunu belirterek, ''Türkiye Futbol Federasyonu görevlerini, yetki ve sorumluluklarını net bir şekilde kullanacaktır. Tartışılacak bir şey yok. Şunu ifade etmek isterim ki bazı kişiler radikal kararlar almamızı bekleyebilir. Biz normal bir vatandaş gibi, normal kişi gibi karar alamayız. Sorumluluklarımız var. Türkiye'nin futbolundan ve bunun geleceğinden sorumluyuz. Karar alırken bütün yönleriyle karar vermek zorundayız. Sorumsuz kişiler gibi davranamayız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Dolasıyla vereceğimiz kararlar bu doğrultuda olacaktır'' dedi.

Zaman zaman Etik Kurulu'nun kendilerine ilettiği raporlardan pasajlar okuyan Mehmet Ali Aydınlar, ''Kurulun çalışmaları sürerken konuyla ilgili olarak daha önce ifadeleri alınmayan kişilerin ifadeleri kurulumuza ulaştırılamamıştır. Bu nedenle somut bir iddianın doğru olup olmadığı bir şekilde değerlendirilememiştir'' diye konuştu.

Etik Kurulu'nun ikinci aşamada yapacağı incelemenin mevcut dosya üzerinden olacağını anlatan Aydınlar, ''Ancak, ilave, tekrar başka bilgi ve belgeler gelirse onlar da dosyaya eklenerek hep birlikte değerlendirilecektir. Adli kurullarla işbirliği içinde soruşturmayı yürütüyoruz. Etik Kurulumuz ya da Disiplin Kurulumuz savunma alması gerekirse sanırım adli kurumlarla işbirliği içinde bu işi hallederiz'' dedi.


Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.