Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Çok parmaklılık (Polidaktili) doğuştan gelen, çoğunlukla insan, kedi ve köpekte görülen genetik bir bozukluktur. Polidaktili; el ve ayak parmaklarında normalden daha fazla sayıda, doğuştan parmak bulunmasıdır. Anne karnında el ve ayak gelişirken parmaklar önce yapışık durumdadır. Daha sonraları, gelişim esnasında, parmak araları dokuların erimesiyle ayrılır. Bazen parmakların ayrılması esnasında bir hata sonucu fazla sayıda parmaklar (polidaktili) oluşabilir. Ortalama olarak her 500 doğumda bir görülen polidaktili genetik olarak geçebilir, bazen de hiçbir sebep olmadan polidaktili ile birlikte sindaktili (yani yapışık parmak durumu) görülebilir.Polidaktilinin zıttı, oligodaktili de eksik parmaklılıktır.

Polidaktili çeşitli şekillerde olabilir.Başparmak veya küçük parmağın yanında ufak şişlik şeklinde ya da bir parmağın ucunda iki uç şeklinde çatallanma gibi olabilir veya el kenarında hareketsiz, ufak bir sapla bağlı bir parmak biçiminde olabilir ya da tam gelişmiş hareketli bir fazla parmak biçiminde olabilir. Meydana gelen fazla parmaklar bazen eklemsiz oluşabilir. Nadiren de olsa, tüm parmakların bireyce kontrol edilip, bireye yarar sağladığı da bilinmektedir. Zaman zaman da olsa faydalı ani etkili mutasyonlardan bir olarak görülebilir.

Polidaktiliye sebep olabilecek 39 farklı mutasyon tanımlanmış olup, bu genlerin polidaktili tipleriyle doğrudan ilişkisinin zamanla açıklanması beklenmektedir.

Polidaktili beraberinde diğer anomaliler veya sakatlıklar olabilir. Böyle bir durumda diğer sakatlıkların da tetkik edilmesi gerekir. Bazen diğer parmakların gelişimini etkileyerek kayma veya gelişim bozukluklarına sebep olabilir, bu nedenle mümkün olduğunca erken tedavi önerilmektedir. Ameliyat için en uygun evre 6-12 aylık kendir. Ameliyat esnasında diğer parmakların dolaşımlarına dikkat edilip zarar vermeden fazla parmağın çıkarılması şeklindedir. Ameliyattan sonra o devrede ortaya çıkmayan bazı bozukluklar nadiren çocuk büyüdükten sonra parmaklarını kullanırken ortaya çıkabilir. Bunların düzeltilmesi için de ileride ek ameliyat gerekebilir.

Polidaktili büyük oranda ameliyatla düzeltilir, çok nadir durumlarda kalıcı bozukluk olabilir. Ameliyat bebekte yapılacaksa, genel anestezi altında yapılır, önceden tüm sistemlerin laboratuvar incelemeleri yapılır. Ameliyat bölgesi ortalama bir haftada iyileşir.