Asgari Ücret Yönetmeliği’nde yer alan maddeye göre asgari ücretin belirlenmesinde çalışanın alacağı günlük miktar esas alınarak maaş hesaplaması yapılır. 2018 yılında yapılan 14.2'lik zamla asgari ücret brüt ve net tutarları da belirlenmiş oldu. Peki, brüt ve net asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. 30 gün üzerinden yapılan hesaplama günlük olarak yapılır. Günlük kararlaştırılan ücret 30 gün sayısı ile çarpılarak aylık miktar belirlenir. SGK primi, işsizlik sigortası fonu, gelir vergisi, asgari geçim indirimi, damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra da net asgari ücret belirlenir.

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET 2018

30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında geçerli günlük asgari ücret açıklandı. Buna göre 2018 yılı asgari ücret tutarı;

 

2018 yılı asgari ücret brüt: 2.029,50 TL
2018 yılı asgari günlük brüt ücret: 67,65 TL
2018 yılı günlük tavan ücret: 507,38 TL
2018 yılı aylık tavan ücret: 15.221,40 TL

2018 yılı asgari ücret aylık brüt 2.029,50 TL, aylık net 1.603,12 TL, günlük brüt 67,65 TL olarak belirlendi.