Yeni torba yasaya eklenen klonlanmış telefonlarla ilgili düzenleme kapsamındaki muafiyet tarihleri belirlendi. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, cep telefonu ithalatı ve ihracatı öncesinde cihazın IMEI numarasının kontrolü için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvurup, uygunluk yazısı alma şartı yıl sonuna kadar kaldırıldı. 

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olacak olan bu muafiyet kapsamında, geçiş hükümleri uygulanacak ve cep telefonu ithal veya ihraç edenlerden BTK kanalı üzerinden yaptıkları bu cihazların IMEI uygunluk kontrollerini yapmaları gerekmeyecek.

1 OCAK 2020'YE KADAR MUAF TUTULACAKLAR

18/6/2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ’e bugün eklenen geçici madde şöyle:

“8517.12.00.00.12, 8517.62.00.10.00, 8517.62.00.90.00, 8526.91.80.00.19, 8528.59.00.00.00, 9032.89.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında bulunan eşyanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile araç tip onay belgesine birlikte haiz olan ithalatçılar/ihracatçılar tarafından serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.’’

TEBLİĞ NEYİ ŞART KOŞUYORDU?

18 Haziran’da yayımlanan ve bugün muafiyet kapsamına alınan tebliğin ilgili maddesi ise şöyleydi:

“IMEI numarasını haiz eşyanın serbest dolaşıma girişi öncesinde IMEI numarasının uygunluk kontrolü için Tek Pencere Sistemi üzerinden beyan sahibi tarafından BTK’ya başvurulur. BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu sonuçlanması halinde, uygunluk yazısı verilir. Beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası gümrük beyan sistemine girilir, beyannamenin tescilinde uygunluk yazısı gümrük idaresince aranır. 

IMEI numarasını haiz eşyanın serbest dolaşıma girişinde bu Tebliğ hükümlerine uygun işlem yapmaktan ithalatçı/ihracatçı sorumludur….

Uygunluk yazısı, beyan edilen IMEI bilgilerine göre GSMA verileri esas alınarak cihazlara ait IMEI numaralarının marka ve model bilgileriyle tutarlılığı ile kayıp, çalıntı ve IMEI bilgisi değiştirilmiş olma durumu kontrol edilerek düzenlenir.”

YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN CİHAZLAR NE OLACAK?

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren son değişiklik, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonların IMEI kaydı konusundaki belirsizlikleri de artırdı.

Halihazırda, kullanıcıların yurtdışından yolcu beraberinde getirdiği cep telefonların Türkiye’de iletişime kapatılmadan kullanılabilmesi için cihazın IMEI kaydının yapılması gerekiyor. 2019 yılı için de bu kayıt işlemi sırasında 618.60 TL’lik IMEI Kayıt Harcı Ücreti alınıyor.

Ancak bugün muafiyet ile ilgili yayımlanan değişiklikte, sadece ‘ithalatçılar’ ve ‘ihracatçılar’ ifadeleri kullanılırken, ‘bireysel ithalat’ veya ‘yolcu beraberinde getirilen cihazlar’a dair bir ifade bulunmuyor.