Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 

Buna göre, 31 Mart'tan önce yükümlülüğü doğan ve 18 Mayıs itibariyle kesinleşen, vadesi geldiği halde ödenmemiş gümrük vergileri ile bunlara bağlı faiz yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi amme alacakları ile bunlara bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

İdari para cezalarının yüzde 50'sinin tamamen ödenmesi şartıyla, kalan yüze 50'si tahsil edilmeyecek. Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının yüzde 30'u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 70'i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklar silinecek.

18 Mayıs itibariyle kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar da yapılandırma kapsamında olacak. 

DAVA SÜRECİNDEKİ ALACAKLAR

Yapılandırmadan yararlanacak borçluların dava açmamaları ve açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekiyor. Dava aşamasında bulunan alacaklarda gümrük vergilerinin yüzde 50'si ve bunlara ilişkin faiz yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınacak tutarın ödenmesi halinde, gümrük vergilerinin kalan yüzde 50'si ile gecikme zamları ve kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

İtiraz, istinaf ve temyiz aşamasında bulunan alacaklarda da gümrük vergilerinin yüzde 20'si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla, gümrük vergilerinin kalan yüzde 80'i ile faiz ve kesilen idari para cezalarının tamamından vazgeçilecek.

YAPILANDIRMADA TAKSİT İMKANI

Yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Temmuz günü mesai bitimine kadar gümrük idaresine başvurması gerekecek. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvuru yapılacak. Aynı idarece takip edilen birden fazla alacağın yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilecek. 

Yapılandırma kapsamında, taksit imkanı da tanınacak. Borçların, ilk taksit eylül ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerekecek.

Düzenleme kapsamında, tutarı 100 lirayı aşmayan asli alacakların, 150 lirayı aşmayan idari para cezalarının, tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer'i alacakların ve aslı ödenmiş fer'i alacaklarda toplamı 200 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri