Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HABERTURK.COM

DİSK’ten yapılan açıklamada, Covid – 19 pandemisinin, halk sağlığı yanında çalışma yaşamında da ciddi olumsuz etkiler yaratmaya devam ettiği, milyonlarca çalışanın büyük iş ve gelir kayıplarına uğradığı belirtildi. Bu ağır tahribata karşı alınması gereken sosyal politika önlemlerini görüşmek üzere DİSK olarak işçi, işveren ve hükümetten oluşan sosyal tarafların bir araya geldiği Üçlü Danışma Kurulu’nun toplanması gerektiğinin sürekli tekrarlandığı kaydedilen açıklamada, ilgili yönetmelik gereği yılda üç kez toplanması gereken Üçlü Danışma Kurulu’nun 16 aydır pandemi gibi olağanüstü bir durum devam ederken toplanamadığı belirtildi.

Pandemi dönemine ilişkin alınan önlemlerin önemli bir bölümü 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla sona erdirilirken yine taraflarla müzakere yürütülmediği, sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmediği kaydedilen açıklamada, bu sorunlardan hareketle DİSK’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bir yazı yazarak, Üçlü Danışma Kurulu’nun acilen toplanmasını talep ettiği ifade edildi.

DİSK’in açıklamasında, Üçlü Danışma Kurulu’nda görüşülmesi istenilen gündem maddeleri şöyle sıralandı:

- Pandemi sürerken ve ciddi bir işsizlik dalgası ile karşı karşıya iken işsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları gözden geçirilmeli ve önkoşulları kaldırılmalıdır.

- Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamasında geçen sürelerin işçilerin kıdemine sayılması için gerekli idari ve yasal önlemlerin alınması zorunluluktur. Pandemi döneminde işçilerin kendi iradeleri dışında fiilen çalışamadıkları bu sürelerin sosyal güvenlik hakları açısından bir kayıp yaratmaması için acilen düzenleme yapılmalı ve bu sürelere ilişkin sosyal güvenlik primleri hazine tarafından karşılanmalıdır.

- Pandemi döneminde kayıt dışı çalışırken işsiz kalanların korunmasını sağlayacak yasal önlemler alınmalıdır.
- Asgari ücret, hızla artan enflasyon karşısında erimektedir. Asgari ücret üzerindeki vergi ve diğer kesinti yükü kaldırılmalı, asgari ücretin brütü net olarak ödenmelidir.

- En düşük emekli aylık ve gelirleri asgari ücret düzeyine çekilmeli, başta emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olmak üzere emeklilerle ilgili diğer birikmiş sorunlar çözülmelidir.