Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Türkiye'nin cari açığının en önemli sebebi olan doğalgaz ithalatına yerli neşter geliyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın "Enerjide artık yerli kaynaklara önem vereceğiz" açıklamasının ardından hem hareket planı hem de bu planı destekleyecek olan Başbakan Ahmet Davutoğlu imzalı "genelge" masaya geldi.

İTHAL ENERJİYE "YERLİ" NEŞTER!
2015 yılında 32 milyar dolara ulaşan Türkiye'nin cari açığının 7.2 milyar dolarına neşter vuracak olan yerli enerji hamlesine ilişkin genelge, Onuncu Kalkınma Planı'nda (2014-2018) yenilenebilir ve yerli kömür başta olmak üzere tüm yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması konusunda atılacak adımlara ilişkin önemli kararlar içeriyor. Enerji yatırımlarının çokça şikayet edilen bürokratik sürecini hızlandıracak adıma göre, kamu ve özel sektör tarafından yapılacak yatırımların izin süreçlerinin takibi, denetimi ve koordinasyonunu sağlamak, özel sektöre açılacak linyit sahaları ile rödovans usulüyle yeni ihale edilecek sahalara yapılacak üretim tesisleri dahil bütün elektrik üretim ve iletim tesislerinin yatırım sürecini hızlandırmak üzere; "Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu" oluşturuldu.

YATIRIMLA İLGİLİ SÜRECE DAHİL TÜM KURUMLAR TEK MASADA!
Peki bu kurulun görevi ne olacak ve kimlerden oluşacak?
Kurul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı'nın başkanlığında toplanacak. Kurulda aşağıdaki kurumlar en az Genel Müdür veya Başkan Yardımcısı seviyesinde temsil edilecekler;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı,
Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
Orman Genel Müdürlüğü,
Karayolları Genel Müdürlüğü,
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü.
Listeye bakıldığında bir enerji yatırımına onaydan, faaliyet geçmesine kadar her aşamasında imza, onay, izin veya benzeri şekilde dahil olan tüm kurum ve kuruluşlar tek bir koordinasyon kurulunda biraraya getirilmiş oluyor. Bu da bir yatırımın en hızlı şekilde faaliyete geçmesini sağlayacak model olarak dikkat çekiyor.

UYGULAMA DA "TİTİZLİKLE" TAKİP EDİLECEK
Genelgede; Kurul'un çalışmasını destekleyecek bazı alt kurulların da çalışma esasları belirlendi. Buna göre Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde alt komite, danışma veya çalışma grupları oluşturulabilecek. Kurul toplantılarına konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri de davet edilebilecek.
Kurul'un çalışma usül ve esasları, yıllık toplantı sayısı ile toplantı zamanları Kurul tarafından belirlenecek.
Sekreterya hizmetleri, alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığ ıEnerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
Genelgede "Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım bütün kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacaktır" ifadesi de yer alıyor.

AFŞİN ELBİSTAN'A ÖZEL FİNANSMAN MODELİ
2016/6 sayılı genelge, aynı zamanda Enerji Bakanlığı'nın dün ve bugün gündemde olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2016 Yılı Bütçe Sunumu'nda yer alan yerli dönüşüme ilişkin en önemli uygulama adımı olarak kabul ediliyor. Bakanlığın sunumunda, yer altı kömür üretim miktarının artırılması için yürütülen projeler, kömürün daha çevre dostu olarak tüketilmesi ve değişik kullanım alanlarının oluşturulması için geliştirilen Ar-Ge çalışmaları yer alıyor, ayrıca Afşin Elbistan gibi büyük linyit havzaları ile daha düşük kapasiteli diğer kömür rezervlerinin değerlendirilmesi için özel bir finansman yöntemi geliştirilmesi ve uygulanması da bakanlığın hedefleri arasında yer alıyordu. Bu projeler sayesinde düşük kalorili kömür rezervlerinin de ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Türkiye'nin kömür stratejisine göre, elektrik üretiminde yerli kaynaklardan biri olarak kullanılan linyitten elde edilebilecek enerji üretim potansiyelinin yaklaşık 25 bin megavat seviyesinde bulunduğu öngörülüyor.

2016 bütçe sunumuna göre, yerli kömürlere dayalı elektrik üretim tesisi yatırımlarına teşvik uygulanmasının izlenerek ihtiyaçlara göre güncellenmesi yönünde çalışmalar yapılacak.

Ayrıca, yerli kömür aramalarına hız verilerek, Afşin-Elbistan gibi büyük linyit havzaları ile daha düşük kapasiteli diğer rezervlerin değerlendirilmesi için özel bir finansman yöntemi geliştirilmesi ve uygulanması da kömürle ilgili gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan hedefler arasında bulunuyor.

Kamunun elindeki linyit yakıtlı termik santrallerin rehabilite edilmesi hedeflenirken, geçen yıl 35 milyar kilovatsaat olan yerli kaynaklı elektrik üretiminin, ilk aşamada 2018 itibarıyla 57 milyar kilovatsaate çıkarılması için çalışmalar planlanıyor.