Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Bilgi Yaşam Ezan hangi yıllarda Türkçe okundu? Türkçe ezan ilk ne zaman nerede okundu?
    1
    2
    3

    Ezan, İslam dünyasında Müslümanları namaza çağıran ve Arapça olarak okunan bir çağrıdır. Ancak Türkiye'de, Cumhuriyet'in ilanından sonra gerçekleştirilen köklü reformlar kapsamında ezanın Türkçe okunması konusu gündeme gelmiş ve bu uygulama belirli bir dönem boyunca devam etmiştir. Bu değişiklik, dönemin reformist ruhunu yansıtan ve halkın dini vecibelerini kendi dilinde anlamasını hedefleyen Türkçeleştirme hareketlerinin bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir. Ezanın Türkçe okunması kararı, dönemin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda alınmış ve bu karar, 1932 yılında resmi olarak uygulamaya konulmuştur. Bu karar, bir yandan modernleşme çabalarının bir parçası olarak görülürken, diğer yandan toplumsal ve dini anlamda çeşitli tartışmalara da yol açmıştır. Bazı kesimler tarafından olumlu karşılanan bu değişiklik, bazıları tarafından ise dini bir geleneğin bozulması olarak eleştirilmiştir. Biz de bu yazımızda ezanın hangi yıllar Türkçe okunduğu, Türkçe ezanın ne zaman okunduğu sorularını yanıtlarını araştıracağız.

    Ezan Hangi Yıllarda Türkçe Okundu?

    Ezanın Türkçe okunması, Türkiye'de 1932 yılında başlamış ve 1950 yılına kadar devam etmiştir. 1932 yılında, Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Türkçeleştirme çalışmaları kapsamında, ezanın Türkçe okunması kararlaştırılmıştır. Bu uygulama, halkın dini mesajları kendi dilinde anlamasını sağlamayı amaçlayan laikleşme ve modernleşme çabalarının bir parçası olarak görülmüştür. 18 Temmuz 1932 tarihinde yürürlüğe giren bu düzenleme ile ezan, yaklaşık 18 yıl boyunca Türkçe okunmuştur. Ancak, 16 Haziran 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte ezanın tekrar Arapça okunmasına izin verilmiştir.

    İlk Türkçe Ezan Ne Zaman Okundu?

    İlk Türkçe ezan, 30 Ocak 1932 tarihinde İstanbul'daki Fatih Camii'nde okundu. Bu tarih, Türkiye'nin Cumhuriyet dönemi reformlarının ve Türkçeleştirme hareketlerinin somut bir örneği olarak tarihe geçmiştir. Hafız Rıfat Bey tarafından okunan bu ilk Türkçe ezan, Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen laikleşme ve modernleşme politikalarının önemli bir adımıydı.

    Ezanın Türkçe okunması, halkın dini mesajları kendi dilinde anlayabilmesi amacıyla yapılmış bir düzenlemedir. Bu dönemde yapılan diğer reformlarla birlikte, ezanın Türkçe okunması da toplumda geniş yankı uyandırmış ve çeşitli tepkilere neden olmuştur. Halkın bir kesimi, dini pratiklerin anlaşılabilir hale gelmesini olumlu karşılamış ve bu değişikliği desteklemiştir. Diğer yandan, bazı kesimler ise ezanın Arapça okunmasının dini bir gelenek olduğunu savunarak bu değişikliği eleştirmiştir.

    Bu tartışmalar, Türkiye'deki modernleşme çabalarının ve laiklik ilkesinin toplum üzerindeki etkilerini yansıtıyordu. Ezanın Türkçe okunması kararı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda alınmış ve uygulamaya konulmuştur. Hafız Rıfat Bey'in okuduğu ilk Türkçe ezan, bu değişikliğin sembolü haline gelmiştir ve büyük bir tarihi öneme sahiptir.

    Bu uygulama, yaklaşık 18 yıl boyunca, 1950 yılına kadar devam etmiştir. Türkçe ezan, her ne kadar toplumda çeşitli tepkilerle karşılanmış olsa da, Cumhuriyet'in modernleşme ve laikleşme hedeflerinin bir parçası olarak uygulanmaya devam etmiştir. 16 Haziran 1950 tarihinde Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte, ezanın tekrar Arapça okunmasına izin verilmiştir. Bu tarihsel süreç, Türkiye'nin dini ve sosyal yapısındaki dönüşümleri ve modernleşme çabalarını gözler önüne sermektedir. Ezanın Türkçe okunması, Türkiye'nin laiklik ve modernleşme yolundaki adımlarının bir yansıması olarak önemli bir yer tutmaktadır.

    Ezanın Türkçeleştirilmesi

    Ezanın Türkçeleştirilmesi, Cumhuriyet dönemi reformları kapsamında gerçekleştirilen önemli bir değişikliktir. 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanından sonra, Türkiye'de laik ve modern bir devlet yapısının kurulması hedeflenmiş, bu kapsamda birçok alanda köklü reformlar yapılmıştır. Ezanın Türkçe okunması da bu reformların dini alandaki yansımasıdır. Amacı, dini pratiklerin anlaşılmasını kolaylaştırmak ve halkın dini mesajları kendi dilinde anlamasını sağlamaktı. Bu süreçte, ezanın Türkçe tercümesi yapılmış ve bu tercüme, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından onaylanmıştır.

    Türkçe ezan metni şu şekildeydi:

    Tanrı uludur, Tanrı uludur.

    Tanrı uludur, Tanrı uludur.

    Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrıdan başka yoktur tapacak.

    Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrıdan başka yoktur tapacak.

    Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrının elçisidir Muhammed.

    Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrının elçisidir Muhammed.

    Haydi namaza, haydi namaza.

    Haydi felaha, haydi felaha.

    Tanrı uludur, Tanrı uludur.

    Tanrıdam başka yoktur tapacak.

    Bu metin, yaklaşık 18 yıl boyunca Türkiye genelinde camilerde okundu. 1950 yılında ise ezanın tekrar Arapça okunmasına izin verildi ve bu uygulama günümüze kadar devam etmiştir.

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ