Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, havacılık ve uzay sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4,5 milyar lira olan 41 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi

- Bu dönemde teşvik belgesi düzenlenen projelerin 35'ini yerli, 6'sını yabancı sermayeli yatırımlar oluştururken bu projelerin tamamlanmasıyla 3 bin 223 kişiye istihdam öngörüldü

Sürecek...