Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Kadrosuzluktan emekliye sevk edilen askerlere aylık - Sosyal Güvenlik Haberleri

    AK Parti milletvekillerinin imzasıyla geçen hafta TBMM’ye sunulan askerlerle ilgili torba kanun teklifi çok sayıda önemli düzenleme içeriyor. Teklifte askeri personelin özlük haklarıyla ilgili de değişiklikler yer alıyor.

    SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

    5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 2008 yılında yürürlüğe girmesi ile sosyal sigorta sistemi tek çatı altında birleştirildi. 1999 yılı öncesi sigortalı olanlar kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinde aylık alabilir iken, 1999 yılı sonrası sigortası başlayanlardan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen bazı personele yaş şartını sağlayamadığı için emekli aylığı bağlanamadı.

    REKLAM

    5510 Sayılı Kanun, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere, 9000 prim gününü tamamlamaları halinde yaş şartı aranmaksızın emekli aylığı bağlama hakkı veriyor. 2008 öncesi göreve başlayanlar için 5434 Sayılı Kanunda bu konuda bir hüküm bulunmuyor. 1 Şubat 2018 tarihinde çıkartılan kanunla ise albaylar ile rütbe bekleme süresi üç yıldan az olan general ve amiraller için hüküm getirildi.

    TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile kanunlar arasındaki farklılık giderilecek. 5434 Sayılı Kanun kapsamında yer alıp özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılını (9000 prim gününü) tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak. SGK tarafından bağlanan aylıklar, normal yaş şartı tamamlanıncaya kadar bu kişileri çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilecek.

    Yapılan düzenlemeden 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren kadrosuzluktan emekliye sevk edilenler de yararlanacak. Söz konusu kişilere, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildikleri tarihte yaş dışındaki emeklilik koşullarını sağlamış iseler, emekliye sevk edildikleri tarihi izleyen ay başından geçerli olmak üzere emekli aylığı bağlanacak. Geriye dönük ödeme yapılacak. Bunlara, TBMM gündemindeki kanunun yürürlüğü gireceği tarihteki memur maaş katsayısı üzerinden emekli ikramiyesi ödenecek.

    REKLAM

    UZMAN ERBAŞLARA İZİN DEVİR HAKKI

    Mevcut mevzuata göre uzman erbaşların kısmen veya tamamen kullanamadıkları izin hakları devredilemiyor. Diğer askeri personel ve devlet memurlarında olduğu gibi uzman erbaşlar zorunlu nedenlerle kullanamadıkları yıllık izinlerini 60 günü geçmemek üzere izleyen sene içerisinde kullanabilecekler.

    UZMAN ERBAŞLARIN ASKERLİKTEN ÇIKARTILMASI

    Uzman erbaşların askerlikten çıkartılma gerekçeleri arasında yer alan “intibak edememe”, görevde başarısız olma ve “kendilerinden istifade edilememe” halleri, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda kanunla düzenlenecek. Buna göre, en az iki disiplin amirinden toplam üç defa veya daha fazla disiplin cezası alanlar, verilecek intibak eğitimlerinden başarısız olduğu sınav notu ile tespit edilenler intibak edememiş sayılacak.

    Atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitimde başarısız olanlar görevde başarısız kabul edilecekler.

    REKLAM

    Mücbir sebepler hariç gelirinin çok üstünde borçlanmaya düşkün olan ve borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirenler; görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olanlar veya mesleğinin itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunanlar; intihara teşebbüs edenler; uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri yapan veya kullananlar; bir yıl içinde toplam 7 gün ve daha uzun süre göreve gelmeyenler “kendilerinden istifade edilemediği” gerekçesiyle atılabilecekler.

    SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERE ARTIRIMLI ÜCRET

    Sözleşmeli erbaş ve erlere ödenmekte olan ücret özel durumlarda komando birlikleri için yüzde 9, gemi ve yüzer birliklerde yüzde 3 artırımlı ödeniyor. Yapılan düzenlemeyle Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli sözleşmeli erbaş ve erlere aylık ücretlerinin yüzde 5 artırımlı ödenmesi sağlanacak.

    UZMANLIĞA GEÇEN SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERE TEŞVİK

    Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’na göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar ve görev yapılan süreye göre değişen ödeme yapılıyor.

    TBMM gündemindeki yasa teklifi, sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaşlığa geçmelerini teşvik etmek amacıyla, uzman erbaş olanlara da söz konusu ödemenin yapılmasını öngörüyor. TSK’dan ayrılmadan toplu ödeme almış olacaklar. Ancak, bu şekilde uzman erbaş olanların sözleşmeli erbaş ve erlikte geçen süreleri emekli ikramiyesi, iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacak.

    REKLAM

    ER VE ERBAŞLARIN FARK ÜCRETLERİ

    Er ve erbaşların ilave ücret olarak değerlendirilmeyen eşdeğer ilaç fark ücreti ve optik fark ücreti, tıbbi cihaz / malzeme için Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan tutarın üzerindeki fiyat farkları, SGK tarafından belli adet ve sürelerde karşılanan sağlık hizmetleri için oluşan fark ücretleri Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca karşılanacak.

    Terhislerinden sonra tedavileri devam eden erbaş ve erlerin tedavileri süresince yol ücretleri ve gündelikleri bağlı bulundukları kurumun bütçesinden karşılanacak.

    ASKERLİKTEN ERKEN AYRILANLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ARTIYOR

    Subay ve astsubaylar göreve başladıktan sonra fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemiyorlar. Mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar, kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak ödüyorlar. Yapılan değişiklik ile mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılanların ödeyecekleri tazminatlar artırılacak. Kendi isteği ile ayrılanlardan masrafların iki katı, disiplinsizlik nedeniyle ordudan atılanlardan ise masrafların dört katı tutarında tazminat alınacak.

    REKLAM

    Fakültelerde veya yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerden disiplinsizlik nedeniyle askeri öğrencilikten çıkartılanlar, dört katı tutarında tazminat ödeyecekler.

    Askeri eğitim öğretim kurumları ile yurtiçinde ve yurtdışında fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenler birinci sınıfın temmuz ayının son gününe kadar okul masraflarını iki katı olarak; mezun olanlar ise subay veya astsubay olarak atanıncaya kadar geçecek süre içinde kendilerine yapılan masrafları ödemek suretiyle istifa edebilecekler.

    SEFERBERLİK TATBİKATINA KATILANLARA ÖDEME YAPILACAK

    Seferberlik tatbikatı ve ferdi seferberlik eğitimlerine katılan işçi, işsiz, işveren, esnaf ve serbest meslek mensubu kişilere mevcut mevzuata göre herhangi bir ödeme yapılmıyor. Yapılacak değişiklik ile bu kişilere ödeme yapılabilmesinin önü açılacak. Bu kişilere, silah altında bulundukları sürece muvazzaf emsallerini geçmemek üzere ödeme yapılacak.

    ÖNERİLEN VİDEO
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ