Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Kentsel dönüşüm kapsamında yaşadığı bina yenilenen mal sahipleri bu sürede kirada oturacağı için Bakanlık 18 ayla sınırlı kira desteğinde bulunmaktadır. 18 ay belirlenmiş maksimum süredir. Ayrıca kira yardımı alabilmek için riskli yapıda ikamet şartı aranacak.

KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

Ocak 2018 itibari ile kira yardımları en düşük 595 lira, en yüksek 960 lira olarak belirlendi. Kentsel dönüşüm kira yardımı üç büyük şehir Ankara, İstanbul, İzmir'de de kiracılara bir kez olmak şartıyla bin 920 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise yine bir kez olmak üzere 4 bin 800 lira veriliyor. Geçtiğimiz yıl bu rakam 820 lira idi.

İL İL KİRA YARDIMI MİKTARLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KİRA GELİRİ BAŞVURUSUNDA GEREKLİ EVRAKLAR

- TC Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Kira yardımı başvuru formu
- Kat malikinin yıkılan yapıda kaldığını gösterir, adres teyit niteliğinde imzalı ikametgâh belgesi
- Yapının tapu belgesi ve tapu kaydı
- Riskli yapıya ait tespit raporu
- Arsa payı olan tapularda emlak vergi beyannamesi
- Kat malikine ait ödenmiş fatura
- Yıkılan yapıya ait gerekli olan form
- Ziraat Bankası hesap numarası

 

KİRA YARDIMI BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

Kira yardımı için başvuruda bulanacaksanız ikamet ettiğiniz evin bağlı olduğu ilçenin

İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında …………………. yapı kimlik  numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında  Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların  Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira  yardımından faydalanmak istiyorum.

Riskli binamı …./…./2013 tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit  edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine  göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi  Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan  Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz  destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim.

Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap  numarama yatırılması hususunda;

Gereğini arz ederim.

……/…./2018

Adı Soyadı- İmza

İletişim Bilgileri

Adres :