Kredi kartı kullanıcısı vatandaşlar, aylık kredi kartı borçlarının tamamını ödeyemedikleri durumda bankalar tarafından asgari ödeme tutarına yönlendiriliyor. Kredi kartı borçlarının asgari ödeme tutarını yatıran vatandaşlara, bir sonraki ödeme dönemine kadar aylık gecikme faizi uygulanıyor.

KREDİ ASGARİ ÖDEME TUTARI NEDİR?

Asgari ödeme, kredi veya kredi kartı gibi finansal borçlarınızın en son ödeme tarihine kadar ki azami ödeme tutarını ifade eder. Asgari ödeme tutarı, eğer ödenmediyse geçen dönemlerden kalan borçlarınızı da içerir.

Kredi kartı borç ödemeleri için asgari tutar oranları limitlerine göre şu şekildedir:

14.999 TL’ye kadar olan tüketiciler için %30

15.000 ve 19.999 TL aralığında limiti olanlar için %35

20.000 TL ve üzeri limite sahip tüketiciler için %40’tır

GECİKME FAİZ ORANI 2019 YILINDA NE KADAR?

Kredi kartlarına uygulanacak olan faiz oranı ilgili kanunda şu ifade ile yer almaktadır: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir ve belirlediği bu oranları 3 ayda bir açıklar.”

İlgili kanun maddesinde anlaşılacağı üzerine kredi kartlarına, akdi ve gecikme olmak üzere iki farklı faiz oranı uygulanmaktadır. Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz oranları 3 ayda bir yılın her çeyrek diliminde açıklanır.

2019 Haziran ayı sonuna kadar Merkez Bankası tarafından belirlenen akdi faiz oranı alışveriş ve nakit çekim faizi aylık %2,15'tir. Gecikme faiz oranı ise aylık %2,65'tir.