Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
AA

Buna göre işletmecinin, yer altı kömür işletmelerinde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması amacıyla verilecek destekten yararlanabilmek için 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla yer altındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin 4735 sayılı kanun kapsamında devam eden sözleşmelere göre ve 3213 sayılı kanun kapsamındaki rödovans sözleşmesiyle çalışan olması gerekiyor.

Bununla birlikte işletmecinin linyit veya taş kömürü ruhsat sahasında yer altı işletme yöntemiyle üretim veya hazırlık yapıyor olması şartı aranıyor. Ayrıca, işletmecinin özel hukuk gerçek veya tüzel kişisi olan ruhsat sahiplerinin sahalarında yer altı üretim veya hazırlık faaliyetlerinin kendilerince yapılıyor olması ve kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin ruhsat sahibi olarak 11 Eylül 2014 tarihinden önce sözleşmeye bağlı işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçı konumunda bulunması gerekiyor.

DESTEK ÖDEMESİ YAPILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

Aynı ruhsat sahasında farklı iş yeri sicil numarasına sahip birbirinden bağımsız şekilde maden işletme faaliyetleri yürütülen işletmelerde maden işletme faaliyetleri durdurulmayan işletmeler için destek ödemesi yapılacak.

İşletme ruhsat sahalarında, işletme güvenliği sağlanmış yer altı ocağında maden işletme faaliyetleri devam ederken, aynı iş yeri numarası ile mevcut ocaktan bağımsız yeni bir yer altı kömür ocağı hazırlanması durumunda destek verilecek.

İlk defa işletme izni düzenlenmiş ruhsat sahalarında veya ruhsat sahasında ilk defa yer altı işletmesi açılması durumunda söz konusu ocağa ilişkin madene ulaşma, ocak altyapısı, nakliyat ve havalandırma amaçlı galeri, kuyu, desandre, kömür içerisinde taban yolları ve baş yukarı sürülmesi ile üretim panosu oluşturma gibi hazırlık faaliyetlerini içeren ilk işletme projesinin genel müdürlükçe uygun bulunduğunun talep sahibine bildirilmesini müteakip maden işletme faaliyetlerine başlanılması kaydıyla söz konusu hazırlık faaliyetlerine uygun bulunan ilk projede sunulan hazırlık termin süresi sonuna kadar destek ödemesi yapılacak.

Genel müdürlükçe uygun bulunan projedeki hazırlık termin süresi sonunda işletme güvenliği sağlanmış bir şekilde üretim faaliyetlerine geçilmemesi durumunda destek ödemesi yapılmayacak.

Ancak bir defaya mahsus olmak üzere uygun bulunan ilk projede sunulan hazırlık termin süresinin, mücbir sebeplerden su baskını, büyük göçük, yangın, grizu patlaması gibi hazırlık termin süresini etkileyecek haller nedeniyle uzaması durumunda hazırlık termin süresinin uzamasına neden olacak durumun sahada fiili olarak bulunup bulunmadığının ve bu durumun hazırlık termin süresini ne kadar uzatacağı hususunun mahallinde tetkik edilerek tespit edilmesini müteakip genel müdürlükçe uygun bulunan süreyi içerecek şekilde hazırlanan revize hazırlık termin süresi sonuna kadar destek ödemesi yapılacak.