Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Günümüze dek binlerce peygamber gelmiş, bu peygamberlerden yalnızca dört tanesine kitap indirilmiştir. Bütün dinlerde kutsal kitap anlayışı bulunur. Yüce Allah’ın insanlara değişik zamanlarda gönderdiği kutsal kitapların sayısı dörttür. Sırasıyla Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim’dir.

Kitapların tamamı günümüze ulaşmasına rağmen, İslam inancına göre, diğer üç kitap değiştirilmiş olup, ilk haliyle günümüze kadar ulaşamamıştır.

Hazreti Davut peygambere gönderilen Zebur sayfalar, diğerleri ise kitap halindedir.

İlk indirilen kitap Hazreti Davut peygambere indirilen “Zebur”dur.

Son indirilense, son din olan Müslümanlığa indirilen Kur’an-ı Kerim’dir.

Tevrat: (Hz. Musa)

İsim anlamı: Kanun, öğreti.Diğer adları Ahd-i Atik, Ahd-i Kadim (eski ahit).İnsanoğluna indirilmiş ilk kutsal kitaptır, Hz. Musa’ya indirilmiştir. “İsrailoğulları”na yani, Yahudilere indirilmiş kutsal kitaptır, ayrıca İsrailoğulları’na indirilmiş ikinci kitaptır. Hz. Musa M.Ö. 13. Yüzyılda yaşadığından, bu tarihlerde indirildiği düşünülmektedir, İbranice yazılmıştır. Tahrif edilmiş bir kitap olarak bulunuyor.

Zebur (yazılı şey, kitap): (Hz. Davut)

İkinci indirilen kutsal kitaptır. Diğer adları Mezmurlar (melodik okunan söz).Hz. Davut peygambere indirilmiş olup, bazı çıkarımlara göre M.Ö.1000 ila 900’lü yıllarda indirildiği tahmin edilmektedir. Hz. Davut peygamber İsrailoğulları’nın yaklaşık 36 yıl hükümdarlık yapmış bir peygamberdir.

İncil (müjde, öğretici) : (Hz. İsa)

Ahd-i Cedid (yeni ahit).İlahi dinler içinde en çok mensubu olan Hristiyanlar’ın kutsal kitabıdır. Hz. İsa peygambere indirilmiştir. Net olarak bilinmemekle beraber en eski İncil’in M.S. 50. Yıllarda yazıldığı bilgisi mevcuttur. Hz. İsa’nın doğum tarihi “0” olarak kabul edilmektedir. Üçüncü indirilen kutsal kitaptır. 4 ayrı kitaptan oluşur, yazan kişilere göre Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir. Günümüzde İncil’e ek, havarilerden Barnaba tarafıından yazıldığı öne sürülen bir İncil’den de bahsedilmektedir. Bu İncil, diğerleriyle uyuşmamaktadır. Barnaba İncili, Tevhit ilkesini kabul etmektedir. Bir orijinal nüshası Paris’te bir prensin kütüphanesinde, diğer bir nüsha da Vatikan papalık kütüphanesindedir. Tahrif edilmiş bir kitap olarak bulunuyor.

Hristiyanlar, Tevrat’a “Ahd-i Atik”(Eski Ahit), İncil!e “Ahd-i Cedit”(Yeni Ahit), Zebur da dahil olmak üzere, hepsini bir arada toplayan büyük kitaba da “Bible” (Kutsal Kitap) denmektedir.

Kur’an-ı Kerim (okumak, toplamak, bir araya getirmek) : (Hz. Muhammed)

Müslümanların kutsal kitabı olup Hz. Muhammed’e indirilmiş kutsal kitaptır, değiştirilmeyen tek kutsal kitaptır. İndiriliş tarihi M.S. 610’dan başlayıp Hz. Muhammed’in ölüm yılı olan 632’ye dek sürmüştür. Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirilip, Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır. Kur’an-ı Kerim 23 yıl içerisinde ayet ayet, sure sure indirilmiştir. 114 sure ve 6666 ayettir. İlk suresi Fatiha, son suresi de Nas suresidir. Her 20 sayfasına cüz denir, 30 cüzden oluşur.

“Kutsal kitap” bir dinin esaslarını bildiren kitaptır. Her şeyi ve insanı yaratan Yüce Allah, insanların gereksinimlerine göre gereken bilgileri peygamberler aracılığıyla bildirmiştir. Nelere inanılıp, nasıl ibadet edileceğini, ahlak kurallarını içeren kitap “kutsal kitap”tır. Kutsal kitaplara inanmak, İslam dininde imanın esaslarındandır.