Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Adalet Bakanlığı tarafından 13-24 Ekim 2017 tarihleri arasında başvurusu alınan Zabıt Katibi alımı için başvuru sonuçları bugün komisyonca ve adliye internet sitesinde yayınlanacak. Başvurularını yapan adaylar Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, Zabıt Katibi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Zabıt Katibi uygulamalı ve sözlü sınavı ne zaman? İşte Katiplik sınavı tarihi...

ADALET BAKANLIĞI ZABIT KATİBİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Zabıt Katibi olabilmek için 13-24 Ekim tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren adaylar, başvuru sonuçlarını merakla bekliyor. Adalet Bakanlığı'nın Zabıt Katibi alımı ilanında açıkladığı bilgiye göre, uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 31 Ekim 2017 Salı günü komisyonca ve adliye internet sitesinde yayınlanacak. Sonuçlar için ayrıca yazılı bildirim yapılmayacağını bildiren bakanlık, sınava katılma hakkını kazanamayan adaylar için herhangi bir bildirimde bulunulmayacağını da duyurdu.

ZABIT KATİPLİĞİ SINAVI NE ZAMAN? 2017

8 Kasım – 14 Kasım 2017 tarihleri arasında adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacak. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Uygulama ve sözlü sınav merkezleri yayımlanan ilandaki listelerde belirtilen Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, İstanbul, İstanbul Anadolu, Şanlıurfa adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacak.

Sözlü sınava çağırılacak adayların belirlenmesi ve ilanı:

Zabıt kâtibi unvanı için; Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Mübaşir unvanı için; Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 22 Kasım 2017 Çarşamba günü sınavı yapan adalet komisyonlarında ve bu komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

ZABIT KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

25 Kasım 2017 - 8 Aralık 2017 tarihleri arasında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)