Reuters

Ahiköy I ve Ahiköy II  Hidroelektrik santralları (HES),işletme hakkının devri yöntemiyle özelleştirilecek. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanına göre 1 milyon lira geçici teminat bedeli üzerinden yapılması öngörülen HES'lerin ihalesine 13 Nisan'a kadar teklif verilebilecek.

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ve ortak girişim grupları katılabilecek. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu ortak girişim grubuna üye olarak ihalede yer alabilecekler.