CTE taşra teşkilatında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim unvanında personel alımı ilişkin yapılan sözlü sınavlar sonuçlarına göre başarılı olan adaylar atama sonuçlarına ulaşabiliyor. İşte detaylar...

CTE PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

Asil olarak başarılı olup ataması yapılan adayların tebligatları ikamet adreslerinin bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılacaktır.

CTE PERSONEL ALIMI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

CTE YEDEK ADAYLARIN YAPMASI GEREKENLER

Yedek olarak başarılı olan adayların (Ek-6 listede isimleri belirtilen yedek adaylar için);

a) (EK-1)Listede yer alan Ceza İnfaz Kurumları arasından yerleşmek istedikleri yerleri belirtir tercih dilekçeleri(EK -2),

b)Adalet Bakanlığı Memur, Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Özel Şartlar” başlıklı 6. Maddesinin 18. Fıkrası (c) bendi gereği: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu (Sağlık kurulu raporunda yukarıda belirtilen hususların tamamının yer alması ve görev yapacağı unvanı açıkça yapabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.),

c)2 adet biyometrik fotoğraf,

d)Mal bildirim beyannamesi (EK -3),

e)Bilgi formu (EK -4),

f)Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

g)Kamu kurumunda çalışanlar veya kamu kurumlarında çalışmış olanlar için kurumlarından alacakları hizmet belgesi,

h)Beyan formu (EK -5).

10 Ocak 2020 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:70/1 Altındağ/ANKARA adresinde olacak şekilde posta yolu ile göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle belirtilen tarihten sonra başvuru yapanlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır.

4) Yedek adayların yerleştirme işlemleri, adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı sırasına göre yapılacaktır. Tercihlerinden birine yerleşemeyen adaylardan; “tercihlerim dışında bir yere atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenler boş kalan kontenjanlara re’sen yerleştirilecek, “tercihlerim dışında bir yere atanmak istemiyorum” seçeneğini işaretleyenler ise yerleştirme hakkından feragat etmiş sayılacaklardır. Yerleştirmeler adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı sırasına göre yapılacağından az tercih yapmak suretiyle tercihlerinden birine yerleşemeyen adaylardan; “tercihlerim dışında bir yere atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenlerin yerleştirmeleri boş kalan kontenjanlara puan sırasına göre re’sen yapılacağından adayların mağduriyet yaşamamaları için mümkün olduğunca çok tercih yapmaları faydalarına olacaktır.