Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

The Credit Suisse Research Institute tarafından yapılan araştırmaya göre, yönetim kadrosunda kadın yöneticilerin de bulunduğu firmalar, sadece erkek yöneticilerin görev aldığı firmalara göre daha yüksek performans gösteriyor. Geçtiğimiz altı yıl boyunca dünyanın pek çok farklı bölgesinden 2 bin 400 şirketin performans değerlendirmeleri göz önüne alınarak hazırlanan raporda, yönetim kadrosunda kadın bulunan kurumların, yüzde 26 oranında daha iyi performans gösterdiği ve yüzde 14 oranında daha fazla büyüme kaydettiği iddia ediliyor. Katılımcı firmalar arasında yönetiminde en az bir kadın bulunduran firmaların çalışanları, daha adaletli bir ortamda çalıştıklarına inanıyor.

TÜRKİYE’DE KADIN YÖNETİCİLER ARTIYOR
Araştırmalara göre son 10 yılda ülkemizdeki kadın yönetici sayısında da artış yaşanıyor. 2012 yılına bakıldığında rakamın yüzde 30 oranlarına yaklaşmış olduğu görülüyor. Deloitte Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Pilav, bu rakamın birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığını dile getiriyor ve ekliyor: “Kadınların son yıllarda hem Türkiye’de hem de yurtdışında yükselen başarısının ardında istekli ve hırslı olmaları geliyor. Kadının değişen rolü, hem maskülen hem de feminen bakış açılarını taşımasına sebep olabiliyor. Kurum kültürü müsaitse başarılı olmamaları için hiçbir neden yok.” Avrupa’daki genel durumun aksine Türk kadınları yönetimde yer alırken aile kurmayı da ihmal etmiyor. Yönetici Koçu Rana Özşeker, Türkiye’de kadın yönetici sayısında inanılmaz bir artış yaşandığını belirtiyor ve şunları anlatıyor: “Sadece kariyer yaparım demek zorunda olmadığının farkında olan kadın yöneticiler, aynı zamanda anne olmalarının getirdiği tatlı sert tutumları, adil davranışları ve empati yetenekleriyle çalışanlarını da inanılmaz mutlu edebiliyorlar.”

KADIN YÖNETİCİLER HİZMET SEKTÖRÜNDE ÖN PLANDA
Türkiye’de kadınlar genellikle hizmet sektöründe ya da şirketlerin destek departmanlarında yönetici seviyesine çıkıyor. Üretimde ise kadın yöneticilere sık rastlanmıyor. Mali işler ve pazarlama departmanları en fazla kadının yöneticilik pozisyonuna sahip olduğu bölümler. Oxygen Consultancy Genel Müdürü Tolga Bilgin, hızlı tüketim maddeleri, ilaç, sağlık, bankacılık ve finans İnsan sektörlerinde daha çok kadın yönetici görüldüğünü dile getiriyor ancak bu sayının üretim, enerji ve IT alanlarında azaldığını belirtiyor.

“TÜKETİM KARARLARININ YÜZDE 70’İNİ KADINLAR VERİYOR”
Uzmanlar yönetim kadrolarındaki cinsiyet çeşitliliğinin başarıyı artıracağı görüşünde hem fikir. KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gülden Türktan, “Toplumsal cinsiyet eşitliği, dünyada son dönemde ülkelerin gelişmişlik ve kalkınma alanında önceliklerinden biri olmaya başladı. Sayısız çokuluslu şirket farklılık yönetimi ve fırsat eşitliği pencerelerinden kadınlara daha fazla fırsat sunmak görüşünü şirket kültürlerine yerleştiriyor. Tüketim kararlarının yüzde 70’ini veren kadınların ekonomide artan karar verme gücü, iş dünyasının dikkatini çeken bir olgu haline gelirken, dünya çapında üniversite mezunu kadınların nüfusundaki artış, bu yetenek havuzunun değerlendirilmesi zorunluluğunu ön plana çıkarıyor” diyor. Kadınlar eğitime, iş yaşamına ve toplumsal alana katılım konusunda temel engelleri aştıktan sonra sonuç odaklı bir yol çizerek başarıya ulaşabiliyor” diyen Türktan şunları ekliyor: “Tüketim kararlarında bu kadar etkin olan kadınların, şirketlerin karar alma süreçlerinde yer alması o şirketlerin değişen sosyal ve tüketim trendlerine uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır.”

Yönetiminde kadın yönetici bulunan kurumlar neler kazanıyor?
Büyük bir kurum olmanın işareti sayılıyor: Yapılan araştırmalar daha büyük ve global kurumların mutlaka yönetimde çeşitliliğe özen gösterdiğinin altını çiziyor.

Daha fazla efor, daha iyi performans: Kolombiya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre, farklı cinsiyetler grup performanslarını hızla yükseltiyor. Çalışanlar daha fazla efor sarf ediyor.

Doğru bir liderlik karışımı: McKinsey ve NASA tarafından liderlik hakkında sunulan raporlara göre kadınlar hem sorumlulukları belirleyerek tanımlamada, hem de çalışanlara koçluk edebilmekte daha başarılılar.

Müşteri memnuniyetinde artış: Uzmanlar kadınların müşterileri anlayarak onların beklentilerine cevap verebilmekte daha başarılı olduğu konusunda birleşiyor. Müşteriye doğru aktarım yapabilme, yani sunum yeteneği de kadın yöneticileri parlatan bir diğer unsur.

Empati: Erkeklere göre daha çabuk ve güçlü kurabildikleri empati yeteneği sorunları daha kısa sürede çözebilmelerini sağlıyor. Pek çok erkek yönetici insanları incelemek ve analiz etmekle uğraşmayı vakit kaybı olarak görürken, kadın yöneticiler insanın beden dilini, kelimelerini incelemenin onlara ilginç geldiğini ve zevk verdiğini dile getiriyor.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gülden Türktan’a göre kadınlar, iş dünyasında başarılı olmalarını şu özelliklerine borçlu...

*Takım çalışmasına yatkınlık
*Duygusal zekâ
*Empati kabiliyeti
*Günümüzde çok önemli bir özellik olan “multitasking” I Çok yönlü düşünme
*İletişim yeteneği

‘Kadın erkek ayrımı hâlâ devam ediyor’
Yönetici Koçu Rana Özşeker, çoğunlukla erkek yöneticilerin tercih edildiğine dikkat çekiyor, “Bugün hâlâ mülakatlarda kadın adaylara yakın dönemde çocuk sahibi olmayı planlayıp planlamadıkları soruluyor. Ev ve aile hayatının kadının iş yapışını etkileyeceği düşünülüyor. Aynı şekilde erkeğin de bir ailesinin olduğu gerçeği ne yazık ki göz önüne alınmıyor. Bu bakış açısı sebebiyle yönetimde kadın-erkek ayırımı yapılıyor.” Erkek yöneticiler daha çok sonuç odaklı çalışırken, kadın yöneticilerin süreç odaklı oldukları kabul ediliyor. Dolayısıyla kadın ve erkek yöneticiler kıyaslandığında kadınların daha detaycı oldukları sonucuna da varılıyor.

KADINLAR BAŞARIYI NASIL GETİRİYOR?
Cinsiyet eşitliği sağlanması çalışanlar arasında eşitliği, karşılıklı anlayışı ve güveni de pekiştiriyor. KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gülden Türktan’a göre, şirket içindeki takım çalışması ve etkin problem çözümü süreçlerini güçlendiriyor ve verimliliği artırıyor, “Cinsiyet Eşitliği Modeli bir çözümdür. Fırsat eşitliği yaratır, eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı bir önlem çalışması niteliği taşır.” Kadın yöneticilerin yönetime gelebilmek için daha çok çaba sarf etmeleri gerekiyor dolayısıyla yönetimde daha hırslı olabildikleri de görüşler arasında. Ebru Pilav da kadın yöneticinin, erkeklere oranla daha fazla kendini geliştirme ihtiyacı duyduğunu bunun da başarıyı tetiklediğini söylüyor.