Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT), merakla beklenen personel alımı ilanını yayımladı ve böylece PTT personel alımı süreci başlamış oldu. PTT bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, başvurularını yapacak ve ardından sonuçlar için bekleyişe geçecek. Peki personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte PTT 2500 personel alımına ilişkin detaylar...

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Binlerce vatandaşın büyük merakla beklediği PTT personel alımı ilanı bugün yayımlandı. Böylece 2500 personel alımı yapacak olan PTT'de personel alımı süreci başlamış oldu.

Gişe, Büro ve Dağıtıcı kadrolarına yapılacak personel alımı için başvurularla ilgili şartlar, istenen nitelikler ve detaylar ilanda belirtildi. Aynı zamanda PTT personel alımı başvurularında KPSS, ön koşul olarak bulunacak.

PTT personel alımı başvurusu yapmak isteyen adayların başvuru sayfasına giriş yaparak istenen bilgileri doldurması gerekiyor. Adayların başvuru formundaki bilgileri doldururken dikkatli olması gerekiyor. Zira PTT personel alımı başvurusunda bilgilerin eksiksiz ve tam yazılması gerekiyor. Aksi takdirde başvurular değerlendirilemeyebilir.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular, 15 Ağustos 2017 - 21 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak ve adaylara en fazla 25 tercih hakkı sunulacak. 2017/2 personel alımı sözlü sınavı sonucunda asil olarak atanmaya hak kazanan, sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ve sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adaylar ile farklı bölümlerden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

PTT personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar, PTT'nın İnsan Kaynakları servisi tarafından yayınlanan personel alımı ilanına göz atabilir ve buradaki koşulları okuyabilir.

PTT PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

PTT PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR

a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT:  15/08/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

e) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

f) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 21/08/2017 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).

g) Yapılacak “sözlü sınavda” başarılı olmak.

ğ) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

h) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

PTT PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların Ek-2 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

3) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

b) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların Ek-3 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 21/08/2017 tarihinde veya önceki bir tarihte sahip olmak.)

3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

4) KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

ATAMASI YAPILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olduğu okul veya noter onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı iade edilecektir.)

ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,

d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

e) İş isteme beyannamesi,

f) Mal bildirim beyannamesi,

g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

ğ) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

ı) Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi,

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 suret)

İLAN EDİLEN POZİSYONLARIN BİRİMLERİNE GÖRE DAĞILIMINI VE SAILARINI GÖSTERİR LİSTE

TEŞKİLAT

İLİ

BİRİMİ

UNVANI

POZİSYON

SAYI

SINAV ŞEKLİ

TAŞRA

ADANA

ADANA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

27

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

ADIYAMAN

ADIYAMAN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

3

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

26

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

AĞRI

AĞRI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

10

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

AKSARAY

AKSARAY BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

11

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

AMASYA

AMASYA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

4

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

ANKARA

ANKARA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

250

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

ANTALYA

ANTALYA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

28

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

ARDAHAN

ARDAHAN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

6

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

ARTVİN

ARTVİN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

7

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

AYDIN

AYDIN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

20

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

BALIKESİR

BALIKESİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

19

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

BARTIN

BARTIN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

7

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

BATMAN

BATMAN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

4

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

BAYBURT

BAYBURT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

5

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

BİLECİK

BİLECİK BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

4

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

BİNGÖL

BİNGÖL BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

5

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

BİTLİS

BİTLİS BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

5

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

BOLU

BOLU BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

4

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

BURSA

BURSA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

45

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

7

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

ÇANKIRI

ÇANKIRI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

11

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

ÇORUM

ÇORUM BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

6

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

DENİZLİ

DENİZLİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

26

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

5

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

DÜZCE

DÜZCE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

8

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

EDİRNE

EDİRNE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

10

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

ELAZIĞ

ELAZIĞ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

5

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

ERZİNCAN

ERZİNCAN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

ERZURUM

ERZURUM BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

6

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

31

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

GAZİANTEP

GAZİANTEP BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

6

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

GİRESUN

GİRESUN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

16

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

4

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

HAKKARİ

HAKKARİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

6

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

HATAY

HATAY BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

22

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

IĞDIR

IĞDIR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

ISPARTA

ISPARTA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

7

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

İSTANBUL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

200

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

İSTANBUL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

200

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

İZMİR

İZMİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

150

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

13

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

KARABÜK

KARABÜK BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

5

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

KARAMAN

KARAMAN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

4

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

KARS

KARS BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

9

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

KASTAMONU

KASTAMONU BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

13

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

KAYSERİ

KAYSERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

19

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

KIRIKKALE

KIRIKKALE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

8

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

KIRKLARELİ

KIRKLARELİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

7

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

KIRŞEHİR

KIRŞEHİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

3

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

KİLİS

KİLİS BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

5

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

KOCAELİ

KOCAELİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

33

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

KONYA

KONYA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

22

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

KÜTAHYA

KÜTAHYA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

9

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

MALATYA

MALATYA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

3

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

MANİSA

MANİSA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

28

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

MARDİN

MARDİN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

14

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

MUĞLA

MUĞLA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

15

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

MUŞ

MUŞ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

11

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

NEVŞEHİR

NEVŞEHİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

6

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

NİĞDE

NİĞDE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

9

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

ORDU

ORDU BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

11

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

OSMANİYE

OSMANİYE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

16

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

RİZE

RİZE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

4

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

SAKARYA

SAKARYA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

17

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

SAMSUN

SAMSUN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

10

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

SİİRT

SİİRT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

9

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

SİNOP

SİNOP BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

SİVAS

SİVAS BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

10

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

30

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

ŞIRNAK

ŞIRNAK BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

4

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

20

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

TOKAT

TOKAT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

9

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

TRABZON

TRABZON BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

11

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

TUNCELİ

TUNCELİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

5

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

UŞAK

UŞAK BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

15

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

VAN

VAN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

21

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

YALOVA

YALOVA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

9

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

YOZGAT

YOZGAT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

7

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

ZONGULDAK

ZONGULDAK BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

6

SÖZLÜ SINAV

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ TOPLAMI

1671

 

 

TAŞRA

 

ADANA

ADANA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

8

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ADIYAMAN

ADIYAMAN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

3

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

AKSARAY

AKSARAY BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ANKARA

ANKARA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

50

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ANTALYA

ANTALYA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

24

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ANTALYA

AKSEKİ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ANTALYA

ALANYA PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

3

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ANTALYA

AVSALLAR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ANTALYA

FİNİKE PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ANTALYA

GAZİPAŞA PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ANTALYA

KEMER PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ANTALYA

KORKUTELİ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ANTALYA

KUMLUCA PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

ANTALYA

MAHMUTLAR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ (DEMİRTAŞ ŞB.)

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ANTALYA

MANAVGAT PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

3

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ANTALYA

SERİK PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

AYDIN

AYDIN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

10

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

BALIKESİR

BALIKESİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

8

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

BALIKESİR

DURSUNBEY PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

BALIKESİR

SINDIRGI PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

BARTIN

BARTIN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

BARTIN

KOZCAĞIZ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

BARTIN

ULUS  PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

BATMAN

BATMAN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

4

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

BİLECİK

BİLECİK BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

3

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

BİNGÖL

BİNGÖL BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

3

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

BOLU

BOLU BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

4

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

BURDUR

BURDUR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

BURSA

BURSA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

22

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

BURSA

GEMLİK PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

BURSA

İNEGÖL PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

BURSA

MUDANYA PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ÇANKIRI

ÇERKEŞ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ÇANKIRI

ORTA PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ÇORUM

ÇORUM BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

4

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

DENİZLİ

DENİZLİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

19

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

DENİZLİ

ACIPAYAM PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

8

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

DÜZCE

AKÇAKOCA PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

DÜZCE

GÖLYAKA PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

EDİRNE

EDİRNE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ELAZIĞ

ELAZIĞ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

4

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ERZURUM

ERZURUM BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

6

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ERZURUM

AŞKALE PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ERZURUM

HORASAN PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

 

TAŞRA

 

ERZURUM

HINIS PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ERZURUM

İSPİR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

13

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ESKİŞEHİR

MAHMUDİYE PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ESKİŞEHİR

SİVRİHİSAR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

GAZİANTEP

GAZİANTEP BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

11

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

GAZİANTEP

ARABAN PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

GAZİANTEP

İSLAHİYE PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

GAZİANTEP

NİZİP PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

GAZİANTEP

NURDAĞI PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

GİRESUN

GİRESUN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

4

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

GİRESUN

DERELİ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

3

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

HAKKARİ

HAKKARİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

HAKKARİ

ŞEMDİNLİ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

HAKKARİ

YÜKSEKOVA PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

HATAY

HATAY BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

4

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

HATAY

ALTINÖZÜ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

HATAY

PAYAS PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

HATAY

YAYLADAĞI PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

HATAY

KIRIKHAN PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

HATAY

SAMANDAĞ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

HATAY

İSKENDERUN PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

5

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

HATAY

DÖRTYOL PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

3

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ISPARTA

ISPARTA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

8

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ISPARTA

EĞİRDİR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ISPARTA

GELENDOST PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ISPARTA

SENİRKENT PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ISPARTA

ŞARKİKARAAĞAÇ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ISPARTA

ULUBORLU PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ISPARTA

YALVAÇ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

İSTANBUL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

100

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

İSTANBUL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

100

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

İZMİR

İZMİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

50

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

9

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KAHRAMANMARAŞ

GÖKSUN  PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KARABÜK

KARABÜK BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

5

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KARABÜK

SAFRANBOLU PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KARAMAN

KARAMAN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KARS

KARS BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KARS

SARIKAMIŞ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KASTAMONU

BOZKURT PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KASTAMONU

ÇATALZEYTİN PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

KASTAMONU

DOĞANYURT PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ (İLYASBEY ŞB.)

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KAYSERİ

KAYSERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KAYSERİ

DEVELİ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KAYSERİ

İNCESU PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KAYSERİ

TOMARZA PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KIRIKKALE

KIRIKKALE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

8

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KIRKLARELİ

KIRKLARELİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

6

SÖZLÜ SINAV

 

 

TAŞRA

 

KOCAELİ

KOCAELİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

5

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KONYA

EREĞLİ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

6

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KONYA

KARAPINAR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KONYA

KULU PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KÜTAHYA

GEDİZ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

KÜTAHYA

SİMAV PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MALATYA

MALATYA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

23

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MANİSA

MANİSA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

10

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MANİSA

AKHİSAR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

3

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MANİSA

ALAŞEHİR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MANİSA

DEMİRCİ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MANİSA

SALİHLİ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MANİSA

SARIGÖL PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MANİSA

SARUHANLI PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MANİSA

SOMA PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MANİSA

TURGUTLU PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MARDİN

MARDİN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MARDİN

NUSAYBİN PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MERSİN

MERSİN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

4

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MERSİN

ANAMUR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MUĞLA

MUĞLA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

MUĞLA

BODRUM YARIMADA DAĞITIM TOPLAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MUĞLA

FETHİYE PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

3

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MUĞLA

KAVAKLIDERE PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MUĞLA

MARMARİS PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MUĞLA

MENTEŞE PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MUĞLA

MİLAS PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MUĞLA

SEYDİKEMER PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MUĞLA

YATAĞAN PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MUŞ

MUŞ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MUŞ

MALAZGİRT PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

MUŞ

VARTO PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

NEVŞEHİR

NEVŞEHİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

5

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

NİĞDE

BOR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ORDU

ORDU BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

6

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ORDU

AKKUŞ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ORDU

KABATAŞ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ORDU

KORGAN PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ORDU

ULUBEY PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

OSMANİYE

DÜZİÇİ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

OSMANİYE

KADİRLİ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

RİZE

ÇAMLIHEMŞİN PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

RİZE

İKİZDERE PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

RİZE

PAZAR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

SAKARYA

SAKARYA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

18

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

SAKARYA

HENDEK PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

SAKARYA

KARASU PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

SAMSUN

SAMSUN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

11

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

SİİRT

ERUH PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

 

TAŞRA

 

SİİRT

KURTALAN PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

SİNOP

SİNOP BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

SİVAS

SİVAS BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

4

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

SİVAS

GEMEREK PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ (YENİÇUBUK ŞB.)

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

SİVAS

HAFİK PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

SİVAS

KANGAL PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ (ÇETİNKAYA ŞB.)

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

TAŞRA

SİVAS

YILDIZELİ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ (GÜNEYKAYA ŞB.)

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

SİVAS

ZARA PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

14

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ŞIRNAK

ŞIRNAK BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

10

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

TOKAT

TOKAT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

TOKAT

NİKSAR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

TOKAT

REŞADİYE PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

TOKAT

TURHAL PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

TOKAT

YEŞİLYURT PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

TOKAT

ZİLE PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

TRABZON

TRABZON BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

7

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

TRABZON

AKÇAABAT  PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

TRABZON

ŞALPAZARI PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

TRABZON

TONYA PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

TRABZON

VAKFIKEBİR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

UŞAK

UŞAK BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

3

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

UŞAK

ULUBEY PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

VAN

VAN BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

14

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

VAN

ERCİŞ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

YALOVA

YALOVA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

5

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

YOZGAT

YOZGAT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

2

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

YOZGAT

AKDAĞMADENİ PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

YOZGAT

SARIKAYA PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

YOZGAT

YERKÖY PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

1

SÖZLÜ SINAV

 

TAŞRA

 

ZONGULDAK

ZONGULDAK BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

10

SÖZLÜ SINAV

DAĞITICI TOPLAMI

829

 

 

2017/2 PERSONEL ALIMINDA YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARININ ALIM YAPILACAK BÖLÜMLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

SIRA

NO

BÖLÜM

KODU

DAĞITICI

1

9099

POSTA HİZMETLERİ

2

4312

LOJİSTİK YÖNETİMİ

3

5375

ULUSLARARASI LOJİSTİK

4

8538

KARGO / KARGO HİZMETLERİ

5

1342

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ

6

4392

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK

7

5346

LOJİSTİK