Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Geçen yıl İş Kanunu’na eklenen geçici 10. madde uyarınca, 17 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere her türlü iş veya hizmet sözleşmesi için fesih yasağı getirildi. İşverene, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, işyerinin herhangi bir nedenle kapanması veya faaliyetinin sona ermesi gibi sebepler hariç işçisini işten çıkarma yasağı konuldu. Başlangıçta üç ay olarak getirilen iş akdini fesih yasağı cumhurbaşkanı kararları ile uzatıldı. İşten çıkarma yasağı 30 Haziran’da sona erecek. Yasağın kalkmasıyla kitlesel işten çıkarmaların yaşanmasından endişe ediliyor.

İşten çıkartılan işçiler işe iade için veya işverenin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve diğer alacakları eksik ödemesi halinde dava açabilirler. İşçi işveren arasındaki davalarda, dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunuyor. Arabulucuda anlaşmak zorunluluğu yok. Arabulucuda uzlaşma sağlanamazsa, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılır.

30 GÜN İÇİNDE ARABULUCUYA BAŞVURULMALI

İşe iade için arabulucuya başvuruların 30 gün içinde yapılması gerekiyor. Otuz günlük zaman aşımı süresi, işverenin iş akdini feshettiğine dair bildirimin yapıldığı gün başlar. Örneğin işveren işçiye 1 Temmuz’da bildirimde bulunarak 15 Temmuz’dan geçerli olmak üzere iş akdini feshederse 30 günlük süre 1 Temmuz’dan başlar.

İşe iade davası açabilmek için işyerinde en az 30 işçi çalıştırılması ve işçinin en az altı aylık kıdemi olması gerekir. İşverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. İşçinin altı aylık kıdemi ise aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesaplanır.

İŞE İADEYİ KAZANAN İŞÇİ 10 GÜN İÇİNDE İŞVERENE BAŞVURMALI

İşe iade davasını kazanan işçiye, işverence boşta geçen sürelerin 4 aya kadar olan kısmına ait ücreti her durumda ödenir. Davayı kazanan işçinin, mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlamak için işverene yazılı olarak başvurması, işverenin de davayı kazanan işçiyi 30 gün içinde işe başlatması gerekir. İşverenin inkâr etme riskine karşı işe başlama talebinin noter aracılığıyla yapılmasında yarar var.

İŞE BAŞLATMAYAN İŞVEREN İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ÖDER

İşveren, işe başlama talebinde bulunan işçiyi 30 gün içinde başlatmazsa 4 aydan 8 aya kadar ücret tutarında işe başlatmama tazminatı öder. Ödenecek tazminatın miktarına hakim veya arabulucu karar verir.

İşçiyi işe başlatmayan işveren işe başlatmama tazminatının yanı sıra ihbar ve kıdem tazminatını da öder.

İşveren işçiyi tekrar işe alıp normal çalışmaya devam ederse sadece boşta geçen süreye ilişkin ücreti öder. İşveren daha önce ihbar ve kıdem tazminatı ödemişse, işe başlatılan işçi bu tazminatları iade eder.

İŞVEREN ŞART ÖNE SÜREMEZ

İşveren işe iade davasını kazanan işçiyi farklı bir birimde veya farklı yerleşim yerindeki şubesinde çalışmaya zorlayamaz. İşçinin eski işine başlatılması gerekir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri