Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Kambiyo konusu ile ilgili tüm merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte kambiyo nedir, kambiyo vergisi ne kadar ve kambiyo senedine dair tüm cevaplar...

KAMBİYO NEDİR KISACA TANIMI

Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgeler'in değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir. Kanunen emre yazılı olarak düzenlenen,içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında Kambiyo İktisat literatüründe "döviz","efektif" anlamlarında da kullanılmaktadır.

KAMBİYO SENEDİ ÇEŞİTLERİ

Türk Ticaret Kanunu aşağıdaki senetleri kambiyo senedi olarak düzenlemiştir:

Poliçe
Bono (Kanunda bazen emre muharrer senet olarak da geçer.)
Çek

Çek: TTK. m. 730, çekle ilgili olarak poliçeye atıfta bulunmuş olup, diğer özel durumlar için ise özel hükümler içermektedir. Çekle ilgili çek kanunu da mevcuttur.

KAMBİYO SENETLERİNİN NİTELİKLERİ

Senetlerde mahfuz olan hak, senet ile beraber doğar, senetten önce yoktur.
Kanunen emre yazılı senetlerdir. Kamu güvenliğini haiz senetlerdir.
Şekil şartlarına tâbidirler.
Devir, ödeme, üzerlerine imza atanların hak ve yükümlülükleri, hak sahiplerinin haklarını kullanmak için yerine getirmeleri gereken şartlar, söz konusu senetlere bağlı alacakların takibi, zaman aşımı bakımından özel kurallara tâbidirler.
Kanuni veya kazai atıfet mehilleri geçerli değildir.