KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Yusuf Halaçoğlu

1949 yılında Adana'nın Kozan kazasında doğdu.

1967'de liseyi, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü "Fırka-i İslâhiye ve Kozan " isimli lisans tezini hazırlayarak bitirdi. 1974 yılında aynı üniversitede Yeniçağ Tarihi Kürsüsü'nde asistan, 1978 yılında "XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda İskân Siyâseti" konulu doktora tezi ile doktor oldu.

1982'de Yardımcı Doçent, Nisan 1983'te de "Osmanlı  İmparatorluğu'nda  Menzil Teşkilâtı ve  Yol Sistemi" isimli doçentlik tezini hazırlayarak doçentliğe yükseldi.

1983-84  öğretim döneminde bir yıl süreyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 41. maddesi uyarınca Elâzığ Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde görev yaptı.

1986 yılında Marmara Üniversitesi'ne geçti.

20 Mart 1989'da "XVI. Yüzyılda Sosyal, Ekonomik ve Demografik Bakımdan Balkanlar'da Bazı Osmanlı Şehirleri" konulu takdim tezi ile profesörlüğe yükseldi. Aynı tarihlerde Türk Tarih Kurumu asıl üyesi seçildi.

1989 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'na tayin edildi.

17 Aralık 1990'da da Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. Bu sırada, Osmanlı Arşivi'nin otomasyonunu başlattı. Bu görevinden 2 Mart 1992'de istifa etti ve Marmara Üniversitesi'ndeki görevine döndü.

26 Ağustos 1992 tarihinde Rektör yardımcısı oldu. 23 Ekim 1992'de Rektör vekili ve Kasım 1992'de tekrar rektör yardımcılığında bulundu. Bu görevdeyken 21 Eylül 1993'de Türk Tarih Kurumu Başkanlığına getirildi. 2008 yılı Temmuz ayına kadar bu görevini sürdürdü.

23 Temmuz 2008 tarihinde Gazi Üniversitesi’ndeki görevine döndü.

Yusuf Halaçoğlu Haberleri