Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
İHA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün TBMM'ye sevkedilen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının içeriğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "2017 yılında vergi dilimlerindeki artış nedeniyle asgari ücretin 1.404 liranın altına düşmemesi için yasal düzenleme yapılmaktadır.

FİNANS KURULUŞLARINA KURUMLAR VERGİSİ ARTIŞI

Finans kuruluşlarının kurumlar vergisi oranı 2 puan artırılıyor.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden ödeyecekleri kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılıyor.

Dağıtılmayan kurum karlarına, bu karları üzerinden yüzde 1 vergi getiriliyor.

Şirketlerin elde ettikleri karlardan ortaklarına dağıtmadıkları kısım için hali hazırda gelir vergisi kesinti yapılmamaktadır. Yapılan düzenleme ile sermayeye eklenen kar payları hariç, dağıtılmayan karlardan yüzde 1 oranında gelir vergisi stopajı yapılması öngörülüyor.

GAYRIMENKUL SATIŞI VE KİRA GELİRLERİNE VERGİ AYARI

Kurumların gayrimenkul satış kazançlarında uygulanan yüzde 75 kazanç istisnası oranı yüzde 50'ye düşürülüyor. Şirketler, aktiflerinde 2 yıldan fazla tuttukları gayrimenkulleri elden çıkarmaları halinde elde edilen kazancın yüzde 75'i kurumlar vergisinden istisnadır.

Yapılan düzenleme ile istisna oranı yüzde 50'ye indiriliyor. Gelir vergisi tarifesinde üçüncü dilimdeki yüzde 27 olan oran yüzde 30'a çıkarılıyor Ücret gelirleri için 1 Ocak 2018 tarihinden, diğer gelirler için ise 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere gelir vergisi tarifesinin üçüncü diliminde yer alan gelirler için vergi oranı yüzde 27'den yüzde 30'a çıkarılıyor. 

Kira gelirlerinin beyanında kira gelirinden yüzde 25 oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı yüzde 15'e düşürülüyor. Kira geliri elde edenler, elde ettikleri geliri beyan ederken yıl içinde yaptıkları giderlere karşılık gelirlerinin yüzde 25'i oranında götürü gider indiriminden yararlanabiliyorlar.

Yapılan düzenleme ile bu oran yüzde 15'e düşürülüyor. Kira geliri elde edenlerin gerçek gideri daha fazla ise her halükarda gider olarak indirmeye devam edebilecekler.

ENERJİ İÇECEKLERİ VE MEYVELİ GAZOZLARA EK VERGİ

Ağbal, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kola üzerinden yüzde 25 oranında alınan özel tüketim vergisi yılbaşından itibaren meyveli gazozlar ile enerji içeceklerinden de alınmaya başlanacak. Bu düzenleme sonucunda bütçeye 500 milyon lira gelir sağlanması bekleniyor."

Makaron (sigara kağıdı), özel tüketim vergisi kapsamına alınıyor ve 20 adet makaron için 2,12 TL özel tüketim vergisi getiriliyor.

Kefalet sandığının ve Türk Patent ve Marka Kurumunun elinde bulunan ihtiyaç fazlası kaynaklar bütçeye aktarılıyor. Kefalet sandığının 480 milyon lira, Türk Patent ve Marka Kurumunun 150 milyon lira ihtiyaç fazlası nakit varlığı 2018 yılında Merkezi Yönetim Bütçesine aktarılacak. Kültür Bakanlığı bünyesinde işletilen özel hesap kapatılarak bütün gelirleri bütçeye aktarılıyor.

TURİZMCİLERİN SÖZLEŞMELERİ YENİDEN 49 YILA TAMAMLANACAK. İSTERLERSE TESİSİN OLDUĞU YERİ SATIN ALABİLECEKLER

Turizm yatırımcılarına büyük bir fırsat getirildiğini söyleyen Bakan Ağbal, "Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecekler, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecekler.

Sahillerimizde birçok yerde turizm işletmeleri Hazineden aldıkları yerler üzerinde otel yatırımlarını yaptılar, buraları kullanıyorlar. Hazineden alırken 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilmiş. Ancak şimdi görüyoruz ki bunların birçoğunun süresi bitmeye yakın.

Beş yıl, on yıl süresi kalan işletmeler var. Bu işletmelerimiz buralarda yatırım yapmak istiyor. Bankalardan kredi kullanmak istiyorlar, süre çok az kalınca bu imkanları kullanamıyorlar. Hükümet olarak turizm sektörünün içinde bulunduğu durumu da dikkate alarak bu işletmelerimize bir imkan getirmek istedik.

Meclise sevk ettiğimiz yasa tasarısında bu konuya ilişkin düzenleme yaptık. Bu düzenleme yasalaşırsa, 49 yıllık kira süresinin bitimine ne kadar kalırsa kalsın yeniden kira süresini 49 yıla tamamlayacağız. Yatırımcımız isterse, bu yeri bedelini ödeyip satın da alabilecek. Böylece ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan bu turistik tesislerde yeni yatırımlar yapılacak, Türk turizmi kazanacak.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNDE ORAN SABİTLENİYOR

Telekom sektörünün kamuya olan yükümlülükleri ile ilgili köklü değişikliklere gidiliyor.

Yüzde 25, yüzde 15 ve yüzde 5 şeklinde farklı oranlarda uygulanan özel iletişim vergisi, yüzde 7,5 olarak tek oranda birleştiriliyor.

Cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25 oranında, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15 oranında ve data ve internet hizmetlerinden yüzde 5 oranında alınan özel iletişim vergisi, yüzde 7,5 olarak tek oranda yeniden düzenleniyor. Böylece vatandaşlarımız telekom hizmetlerinin vergilendirilmesindeki karmaşık yapıdan kurtuluyor ve vergi oranları aşağı indiriliyor.

Telekom sektöründeki operatörlerin aylık net hasılatları üzerinden yüzde 5 oranında telsiz ücreti alınacak. Halihazırda Telekom Operatörleri kurdukları TrX cihazların adedine bağlı olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna telsiz ücreti ödüyor.

Yapılan değişiklikle cihaz başına alınan telsiz ücreti yerine operatörlerin aylık net hasılatları üzerinden yüzde 5 oranında telsiz ücreti alınması sağlanıyor" açıklamasında bulundu.

YURTDIŞI GÖRÜŞMELERDEN ÖİV ALINMAYACAK

Ön ödemeli hatlardan alınacak özel iletişim vergisi sağlanan hizmete göre farklılaştırılıyor.

Yurtdışında gerçekleşen telefon konuşmaları ve data hizmetleri için yurtdışındaki operatöre ödenen bedeller üzerinden KDV ve Özel İletişim Vergisi alınmayacak.

Vatandaşlarımız yurtdışında yaptıkları görüşmelerden dolayı yurtdışındaki operatörlere yapılacak ödemeler üzerinden KDV ve özel iletişim vergisi ödemekten kurtuluyor.

Telefon operatörlerinden alınan Hazine payının takip ve tahsil yetkisi, Hazine Müsteşarlığından alınarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna veriliyor. Eksik ödenen Hazine payı tutarı üzerinden hesaplanan 3 kat ceza 1 kata indiriliyor.

ÇED RAPORU BELİRLİ HALLERDE ARANMAYACAK

Madenciliğin gelişmesi ve maden sahalarının etkin kullanımı sağlamak amacıyla önemli değişiklikler yapıldığı bilgisini de veren Ağbal,

"Maden ruhsatlandırma işlemlerinde ÇED raporu hazırlanmasında kamu kurumlarının işlemlerini 3 ay içinde bitirmeleri yönünde düzenleme yapılmaktadır. Belirli hallerde ÇED raporunun aranmaması hususu düzenlenmektedir. Maden arama ruhsatı alan ancak arama döneminde gerekli çalışmaları yapmayan ruhsat sahiplerinin arama ruhsatlarının iptaline yönelik düzenleme yapılmaktadır. Maden işletme ruhsatı alan ancak yeterli üretim yapmayan ruhsat sahiplerinin ruhsatlarının iptal edilmesi hususu düzenlenmektedir. Orman sahası içinde yer alan maden sahalarının kullanımında orman arazi bedeli veya herhangi bir bedelin işletme döneminin ilk on yılı için alınmaması öngörülmektedir. Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmelerinin, uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarını işletme, işlettirme, bunları bölerek yeni ruhsat talep etme ve bu ruhsatları ihale etme yetkisi verilmektedir." ifadelerini kullandı.