Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Buna göre, Nükleer Düzenleme Kurumu; çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasından sorumlu olacak.

Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerde güvenlik, emniyet ve nükleer güvence de söz konusu kurumun düzenleyeceği konular arasında bulunuyor.

NÜKLEER SİLAHLARIN YAYILMASINI ÖNLEME GÖREVİ

Ayrıca kurum, nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesislerinin yer değerlendirmesi, tasarımı, inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, işletmeden çıkarılması ve kapatılmasından sorumlu olacak.

Kurumun faaliyet alanları arasında, radyasyon kaynaklarının üretilmesi, taşınması, depolanması, ihracatı, ithalatı, ticareti, bulundurulması, devri, kullanılması, kurulması, sökülmesi, imalatı, bakımı ve onarımı, radyoaktif atıkların bulundurulması, devri, işlenmesi, taşınması, depolanması, ihracatı, ithalatı, ticareti ve bertarafı, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla kontrole tabi her türlü madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen veya ilgili teknolojinin ihracatı, radyasyon acil durum yönetimi, kararname kapsamına giren faaliyetlere ilişkin personelin nitelikleri ve eğitimi gibi konular da yer alacak.

KURUM YETKİLENDİRME YAPABİLECEK

Görev ve yetki alanına giren konularda düzenleyici işlemler yapabilecek kurum, ayrıca yetkilendirme ve yetkilendirme öncesinde ve sonrasında görev ve yetki alanına giren faaliyet ve yerlerde inceleme, denetleme yapma veya yaptırma, her türlü belge ve kayıtları isteme, alıkoyma, görsel işitsel veya yazılı kayıt tutma yetkisine de sahip olacak.

Nükleer Düzenleme Kurumunun gerekli görülen durumlarda yetkilendirilen kişiden faaliyete ilişkin güvenlik değerlendirmesi yapmasını ve değerlendirme sonucuna göre, mali ve hukuki sorumluluk yetkilendirilen kişiye ait olmak üzere ilave tedbirler almasını isteyebileceği belirtilen kararnamede, diğer görev ve yetkiler ise şöyle sıralandı:

"Yetkilendirilen kişilerin nükleer alanda hukuki sorumluluğa dair sigorta veya teminata ve radyoaktif atık ile işletmeden çıkarma özel hesaplarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini tespit etmek. Ulusal radyasyon kaynakları kayıt sistemini, ulusal merkezi doz kayıt sistemini, ulusal nükleer madde sayım ve kontrol sistemi kurmak ve işletmek. Ulusal radyasyon izleme faaliyetini yürütmek veya yürütülmesi temin etmek. Görev alanına giren konularda diğer ülkelerin kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak çalışmalara katılmak veya bu kuruluşlarla sürdürülen faaliyetleri koordine etmek. İlgili ulusal veya uluslararası kuruluşları olağandışı olaylar hakkında bilgilendirmek.

Düzenleyici faaliyetlerini desteklemek amacıyla güvenlik ve emniyet alanında ihtiyaç duyduğu araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yaptırmak. Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu ile doğrudan iletişim ve bilgi alışverişinde bulunmak ve iş birliği yapmak. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecek ve kamuoyunun erişimine sunulacak düzenleyici faaliyet, karar ve görüşleri belirlemek. Görevlerini yerine getirirken, konusuna ilişkin olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm gerçek ve tüzel kişilerden istemek veya yerinde incelemek. Düzenleyici kontrol altında olmayan faaliyetler sonucu meydana gelebilecek acil durumların yönetiminde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak."