Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Taşerona kadro için bir süredir devam eden bekleyiş, Pazar günü yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile resmen sona erdi. Yayınlanan KHK ile 450 bin taşeron işçisine kadro yolu açıldı. Peki taşerona kadro konusunda detaylar ne? İşte taşerona kadro konusunda yaşanan son gelişmeler ve detaylar.

696 SAYILI KHK İLE TAŞERON İŞÇİLERE KADRO

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeronişçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı. Kadroya geçebilme imkanı 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

696 sayılı KHK'ye göre, kadroya alınacak taşeron işçilerde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memur olabilme şartları aranacak.

Taşeron işçilikten sürekli işçi kadrosuna geçebilme imkanı 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak. Bu tarihte, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacak. Doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulancak.

Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler öncelikle, açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunacak. Ayrıca, en son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan edecek.

Sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler, bu aşamanın ardından 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvuracak.

Kadro başvurusu yapan işçilerin, şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde idarelerince sonuçlandırılacak.

Bu süreçlerin ardından taşeron işçiler, yüklenicinin hak edişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına idarelerince topluca geçirilecek.

Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi unvanı ile ihdas edilmiş sayılacak. İhdas edilen kadrolar ilgili idarelerce adedi, bütçe ve teşkilatı ile birimi/yerleşim yeri belirtilmek suretiyle geçiş işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına bildirilecek.

Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde bulunanların kadroları hariç olmak üzere bu şekilde ihdas edilen sürekli işçi kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilecek. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemeyecek.

TAŞERONA KADRO KONUSUNDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesine ilişkin, "Kıdemleriyle birlikte geçişlerini gerçekleştireceğiz, o anlamda da çalışanlarımızın içi rahat olsun. Kıdem kazanılmış bir haktır." dedi.

Sarıeroğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Sarıeroğlu, kadroya geçecek taşeron işçilerin sosyal haklarının ve sendika üyeliğinin ne olacağına ilişkin bir soru üzerine, kamuda sendikal örgütlenmeyle ilgili ciddi bir özgürlük alanının bulunduğunu belirterek, bu alanın ILO kurallarına göre, uluslararası kurallara göre düzenlenmiş mevzuatının bulunduğuna işaret etti.

Bu alanda da sendikal örgütlülük olan ve olmayan kesimlerin de bulunduğunu dile getiren Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Herkesin kendi özgürlük alanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak bu konuda benim farklı bir şey söylemem söz konusu dahi olamaz. Bundan sonraki süreçte de bu bir özgürlük alanıdır. Mevcut üye olduğu sendikada da devam edebilir, başka bir sendikaya da geçebilir. Kendi özgürlük alanıdır. Bununla ilgili en ufak bizim müdahalemiz veya yönlendirmemiz veya bu konuda farklı bir şey söylememiz söz konusu olamaz."

Şu an oturmuş bir sistemin bulunduğunu aktaran Sarıeroğlu, "Bu sistemi, aynı şekilde geçici bir sürede devam ettiriyoruz. Sonrasında zaten mevcut düzene de yaklaşık bu en son toplu sözleşmemiz bittikten sonra geçilmiş olacak." dedi.

Kıdem konusunun da kazanılmış bir hak olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, bugün sabah itibarıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da bazı muhalefet vekillerinin yazılar yazdıklarını ifade etti.

Bakan Sarıeroğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Orada hukuki olan bazı konuları, kıdemleri alma olarak yorumlamışlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Biz bu kadar titiz çalışma yaptık diyoruz. Alanı genişletmek için büyük bir çaba içerisinde olduk. Bütün kıdemleriyle birlikte geçişlerini gerçekleştireceğiz, bu anlamda da çalışanlarımızın içi de rahat olsun. Bu kazanılmış bir haktır. Çalıştığı şey bellidir. O süreçlerle ilgili onun da geçişi olacaktır. Yıllık ücretli izinlerinde bu dikkate alınacaktır. Diğer haklarıyla ilgili her konuda bu geçmişteki kıdemleri de dikkate alınarak bir çalışma olacaktır. Bununla ilgili kamunun, devletin böyle bir şeyi söz konusu olamaz."

Düzenlemenin doğum izninde veya askerde olan taşeron işçileri nasıl etkileyeceğine ilişkin bir soru üzerine Sarıeroğlu, "Doğum iznine gidenler, askerlik için ayrılmış sözleşmesi askıda olanlar ya da sağlık raporuyla belirli süre çalışma alanından uzak kalmış olanlar da kapsamımızda. Şu an askerde olanların hakları baki. İnşallah geldikleri, başvurularını yaptıklarında onlar ya da doğum izninde olanlar devam edecekler. Daha da ilerisini yaptık. Doğum iznine ya da askere giden kardeşlerimizin yerine bakan geçici çalışan kişiler de var. Onları da kadroya aldık." ifadesini kullandı.

Çalışma hayatının akışı içerisinde artık kamuda personel alımına dayalı ihalelerin yapılmayacağını belirten Sarıeroğlu, "Bu nedenle bu süreç devam edeceği için halihazırda doğum yapan kişinin yerine bakan, askere gidenin yerine bakan, hastanın yerine bakan geçici dönemli olan kardeşlerimizi de, onlardan da çok soru geliyordu, biz kadro kapsamına aldık. Bu süreçler çünkü devam edecek." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, kamu çerçevesi içindeki her alanı titizlikle incelediklerini belerterek, "Personel alımına dayalı ihale çerçevemiz de ilk günden vardı. Taşeron çalışma bu demek. Bazen karıştırılıyor, hizmet alımı, anahtar teslim işleri oluyor. Böyle bir şey olduğu takdirde kamu içerisindeki personel yapısı yönetilemez bir hale, iş yapılamaz hale gelebilir. Karayolları yolu belli dönemlik yapabilir. Yol yapım işinde 3-4 aylık. Bu hizmet işi. Anahtar teslimi işler, onlar bu kapsamda değil." diye konuştu.

Sarıeroğlu, "Sınav, mülakat ve güvenlik soruşturması da dahil taşeron işçilerin kadroya kavuşma takvimi nasıl işleyecek? Başvurular ne zaman nereye yapılacak." sorusuna, "Bu süreci, biz bu ara döneme sıkıştırma olmasın bir sene sonu süreci yaşanıyor bütün kamu kurumlarımızda... 1 Ocak tatil olduğu için 2 Ocak itibarıyla alım sürecimizi başlatıyoruz. Toplamda 90 gün sürecek. Her şey bu süreç içerisinde olacak. 10 gün içerisinde başvurularını yapacaklar." yanıtını verdi.

Bakan Sarıeroğlu, başvuruların değerlendirmelerinin merkezi bir sistem içerisinde olacağını, bu işlerin takibini sadece yerele, idarelere ve ilgili yerlere bırakmayacaklarını aktardı.

Merkezi düzeyde hazırladıkları sistemin denemelerinin sürdüğüne işaret eden Sarıeroğlu, "Oraya başvurular oldukça buradan teyitleri verilecek. Hem Maliye Bakanlığımızın ilgili kuruluşları, kendi açısından bakacak. Biz Çalışma Bakanlığı olarak kendi açımızdan bakacağımız yerlere bakacağız. Kamu İhale Kurumu, kendi açısından bakacağı yerlere bakacak. Ondan sonrasında da tekrardan sınav süreci olacak. Sınav sürecinin ardından da ilgili çalıştıkları kurumlarındaki yer nere ise aynı pozisyonla orada istihdamları ile ilgili inşallah 90 gün sonra süreci tamamlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Sarıeroğlu, sınav süreci ile ilgili tereddüde düşen olursa bir itiraz süreci olacağını belirterek, "Bununla ilgili tekrar değerlendirme yapacağız. "dedi.

Sınavın iş kollarıyla ilgili olup olmayacağı yönünde soruya Sarıeroğlu, "Bunu arzu ediyoruz. Kimse öyle kitaplar, gerçekten bu işin bu şekilde suistimal edilmesine de izin veremeyiz. Öyle taşeron sınavına hazırlık kitabı, kursu vesaire sakın kimse bunlara itibar etmesinler ve gitmesinler." yanıtını verdi.

Bakan Sarıeroğlu, sınavın içeriğine ilişkin, "Herkesin uzmanlığı ayrı olduğu için... İşler farklı, temizlikte çalışanlara ayrı, sağlıkla ilgili olanlara durumu ayrı, eğitim seviyeleri çok farklı. Güvenliktekilerin farklı. Ortak bir noktada buluşturacağız sıkıntısız şekilde." ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan taşeron açıklaması

"Taşeron meselesini bugünden geçerli olmak üzere tamamen ortadan kaldırdık, taşeron uygulamasına son verdik, 450 bin taşeronda çalışan işçi sürekli kadroya geçmiştir ayrıca belediyelerde ve Özel İdarede çalışanlar da belediye ve özel idarenin kuracağı iktisadi teşekküller ve kendi bünyesindeki şirketler üzerinden çalıştırılacak ve orada da taşeron uygulaması bundan sonra olmayacaktır.

Sınav konuldu ama bu sınav bilmenizi isteriz ki eleme sınavı değildir, bu işin yapılması için sadece uygulanacak bir prosedürdür. Çalışan insanları sınav yoluyla elemek maksadıyla getirilmiş bir şey değildir ve bu sınav uygulanarak insanların elemesi yapılmayacak, sadece bu sınavla sürekli kadroya geçişinin temini yapılacaktır."