Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Vücuda oksijen alıp yaşamsal faaliyetler esnasında oluşan karbondioksitin vücuttan atılımını sağlamak olan akciğerlerdeki hücre ve dokuların kontrolsüz şekilde çoğalması neticesinde akciğer kanseri oluşur. Oluşan bu kitleler, büyüyüp çevresindeki dokulara yayılıp, zarar verebilir. Küçük hücreli (yulaf hücreli) ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olmak üzere ikiye ayrılır.

Akciğer kanseri, sigara kullanımına bağlı olarak sıklıkla erkeklerde görülür. Çoğunlukla 55 yaş ve üzerinde görülmektedir. Son yıllarda ortaya çıkan yeni tedavi yöntemleri ve erken teşhis olanaklarıyla iyileşme oranı her geçen gün artan bir hastalıktır.

Dünyada her yıl 1,3 milyon kişi bu yüzden hayatını kaybetmektedir. Yurdumuzda her yıl 30-40 bin kişiye akciğer kanseri teşhisi konulmaktadır. Akciğer kanserinde risk 35 yaşından sonra risk 35 yaşından sonra artar. Kadınlarda, kanserin seyri erkeklere göre daha hızlıdır. Her 2 erkeğe karşı, 1 kadında akciğer kanseri görülmektedir. Oldukça sinsi belirtileri olan akciğer kanserinin, neredeyse dörtte birinde hiçbir belirti vermeden oluşup ilerlemektedir. Bu yüzden, rutin olarak yapılan kontroller, akciğer kanserinin erken evrede belirlenmesinde hayati önem taşır.

Akciğer kanseri evreleri dörde ayrılıp; kanser akciğer içindeyse evre 1, en yakın lenf bezlerine yayılmışsa evre 2, her iki akciğer arasındaki boşluğa yayılmışsa evre 3 ve kemik, karaciğer, böbrek üstü bezleri gibi organlara yayılmışsa evre 4 olarak tanımlanır.

Evre 4’de her iki akciğer, akciğer ve kalbi çevreleyen sıvıda, karaciğer, beyin ve kemik gibi vücudun diğer bölümlerine sıçradığı görülür. 4. Evrede radyoterapi veya kemoterapi hastalığın süresini yavaşlatıp semptomları kontrol etmede kullanılabilir. Son yıllardaki en önemli gelişme, uygun hastalarda, uygun hastalarda akıllı moleküllerin, yani, hedefe yönelik ilaçların kullanımıdır. İlaç kullanımının uygunluğu hasta tümörüne yönelik detaylı patolojik incelemeyle kararlaştırılır.

İleri evre küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde kişiye özel tedavi denen yöntemlerin her hasta için uygun olup olmayacağının test edilmesi ve hasta için bu şansın gerektiğinde kullanımı, çok önemlidir.

Akciğer kanserinin en ileri aşaması 4. Evredir.

Küçük Hücreli Olmayan 4. Evre Tedavisi

Bu evrede, belli durumlar haricinde ameliyat tercih edilmez.

En uygun tedavi kemoterapi, hedefe dair tedaviler, immünoterapi ve kanserin yayılma bölgeleri için radyoterapi şeklindedir.

Skuamöz (epidermoid) hücreli dışındaki kanserlerde hedefe yönelik akıllı ilaçlar tedavi başarısını artırır.

Küçük Hücreli 4. Evre Akciğer Kanseri Tedavisi

Bu gruptaki tedavinin 2 unsuru şunlardır:

1.Kemoterapi

2.Radyoterapi

Öneriler

Bu evrede akıllı ilaçların kullanılması tedavi başarısını artırır. Hastaların dörtte birinde bu tedavi uygulanabilir.

İmmünoterapi ile umut veren sonuçlar alınmaya başlamıştır. Destek tedavileriyle hastanın yaşam konforu desteklenmeye çalışılır. Nefes darlığı, ağrı veya şiddetli kilo kaybı durumları için palyatif çıkmıştır.

Alternatif tedavi adı verilen ve birçok hasta ve yakınının umut bağladığı ürünler fayda sağlamaz. Bu konuda dikkatli olunmalıdır.

4.Evre Akciğer Kanserli Hastalarda Beklenen Yaşam Süreleri

İngiliz Kanser Araştırma Merkezi sonuçlarına göre bu tür kanser hastalarında 1 yıllık yaşam oranı % 14, Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü sonuçlarına göre 5 yıl yaşam süresi şansı % 1’dir.

Bu oranlar akıllı ilaç ve immünoterapi kullanımına başlamadan öncesine aittir. Akıllı ilaç ve immünoterapinin kullanıma başlaması ile bu tedaviyi kullanmaya uygun olan 4. Evre akciğer kanseri hastalarının yaşam süresi bu oranlardan iyidir.

Kişiye özgü tedaviyle hastanın yaşam süresi uzayıp, % 15-20 olan 1 yıllık yaşam süresi % 60’lara çıkmıştır.