Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Bilgi Yaşam Atatürk hangi yıl Cumhurbaşkanı oldu, kaç yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı?

    Mustafa Kemal Atatürk, sadece bir asker ve devlet adamı olarak değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan lider olarak da büyük bir miras bırakmıştır. Onun Cumhurbaşkanı olduğu dönem, Türkiye'nin çağdaş bir devlet olma yolunda attığı en önemli adımların gerçekleştiği bir dönemdir. Bu yazımızda, Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu yıl, görev süresi ve bu dönemde gerçekleştirdiği önemli icraatlar üzerinde duracağız. Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'nin modernleşme ve Batılılaşma sürecinde kritik bir rol oynamıştır. Bu süreçte, eğitimden hukuka, ekonomiden kültüre kadar pek çok alanda devrim niteliğinde değişiklikler yaşanmıştır. Şimdi, Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olma tarihi ve bu görevde ne kadar kaldığını ayrıntılı bir şekilde inceleyelim.

    REKLAM

    Atatürk Ne Zaman Cumhurbaşkanı Oldu?

    Atatürk, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oy birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Bu tarih, aynı zamanda Türkiye'nin Cumhuriyet rejimine geçişini simgeler ve her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte, Osmanlı İmparatorluğu sona ermiş ve yeni bir devlet yapısı kurulmuştur. Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi, bu yeni devletin lideri olarak onun modernleşme ve reform hareketlerini başlatmasının da başlangıcı olmuştur.

    Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. Cumhuriyetin ilanı, Osmanlı İmparatorluğu'nun sona erdiğini ve yeni, bağımsız bir Türk devletinin kurulduğunu simgelemektedir. Bu tarih, Türkiye'nin modernleşme yolundaki en önemli dönüm noktalarından biridir.

    REKLAM

    Atatürk Hangi Yıl Cumhurbaşkanı Oldu?

    Atatürk, Cumhurbaşkanlığı görevine 1923 yılında başlamıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı seçilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak görevine başlamıştır. Bu tarih, aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaktadır ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlandığı bir dönemi simgeler.

    Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde hayatını kaybedene kadar Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmüştür. Atatürk'ün vefatı, Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir kayıp olmuş, ancak onun bıraktığı miras ve reformlar, Türkiye'nin geleceğini şekillendirmeye devam etmiştir. Cumhurbaşkanlığı süresi boyunca gerçekleştirdiği devrimler ve modernleşme hareketleri, Türkiye'nin bugün sahip olduğu demokratik, laik ve çağdaş devlet yapısının temelini oluşturmuştur.

    Atatürk Kaç Yıl Cumhurbaşkanlığı Yaptı?

    Atatürk, 1923 yılından 1938 yılına kadar toplam 15 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Bu süre zarfında, Türkiye'nin modernleşmesi ve Batılılaşması yönünde birçok önemli adım atılmıştır. Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı dönemi, Türkiye'de laiklik, eğitim reformları, ekonomik kalkınma ve toplumsal değişim gibi pek çok alanda büyük dönüşümlerin yaşandığı bir dönem olmuştur.

    Laiklik ve Hukuk Reformları

    • Laiklik İlkesi: Atatürk'ün en önemli reformlarından biri, laiklik ilkesinin benimsenmesidir. Laiklik, devlet ile din işlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelir. Bu kapsamda, dini kurumlar devlet kontrolünden çıkarılmış ve dinin devlet işlerine müdahalesi önlenmiştir.
    • Medeni Kanun: 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu, İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır. Bu kanun ile birlikte, şeriat hukukunun yerine modern ve laik hukuk kuralları getirilmiştir. Medeni Kanun ile kadın ve erkek eşitliği sağlanmış, aile hukuku, miras hukuku gibi alanlarda köklü değişiklikler yapılmıştır.
    • Ceza Kanunu ve Ticaret Kanunu: İtalyan ve Alman hukuk sistemlerinden esinlenilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu ve Ticaret Kanunu, modern hukuk sistemine geçişin önemli adımlarından biri olmuştur. Bu kanunlar ile birlikte, adalet sisteminde büyük bir reform gerçekleştirilmiştir.

    Eğitim ve Kültürel Reformlar

    REKLAM
    • Harf Devrimi: 1928 yılında gerçekleştirilen Harf Devrimi ile Arap alfabesi yerine Latin alfabesi kabul edilmiştir. Bu değişiklik, okuryazarlık oranının hızla artmasına ve eğitimde modernleşmenin önünün açılmasına katkı sağlamıştır.
    • Türk Tarih ve Dil Kurumları: Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun kurulması, milli tarih ve dil bilincinin geliştirilmesi açısından önemli adımlar olmuştur. Bu kurumlar, Türk tarihinin ve dilinin araştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmıştır.
    • Eğitimde Laiklik ve Modernleşme: Eğitim sisteminde yapılan reformlar ile laik ve bilimsel eğitimin temelleri atılmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile medrese eğitimi sona erdirilmiş ve modern eğitim kurumları kurulmuştur. Kız ve erkek öğrencilerin eşit eğitim alması sağlanmış, karma eğitim sistemi getirilmiştir.

    Ekonomik Reformlar

    • Sanayi ve Tarımda Modernleşme: Atatürk'ün ekonomik reformları, sanayi ve tarım sektöründe modernleşmeyi hedeflemiştir. Sanayi alanında devlet destekli fabrikalar kurulmuş, sanayileşme teşvik edilmiştir. Tarımda ise modern tarım teknikleri ve araçları kullanılmaya başlanmış, köylünün refahı artırılmıştır.
    • İzmir İktisat Kongresi: 1923 yılında düzenlenen İzmir İktisat Kongresi, Türkiye'nin ekonomik politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu kongrede, milli ekonominin temelleri atılmış ve ekonomik bağımsızlık hedeflenmiştir.
    • Demiryolu ve Ulaşım Ağı: Ulaşımda modernleşme çalışmaları kapsamında, demiryolu ağının genişletilmesi ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi sağlanmıştır. Bu sayede, ülkenin farklı bölgeleri arasındaki ulaşım kolaylaşmış ve ekonomik entegrasyon hızlanmıştır.

    Sosyal ve Kültürel Reformlar

    • Kadın Hakları: Atatürk'ün en önemli sosyal reformlarından biri, kadınlara tanınan haklardır. 1930 yılında kadınlara belediye seçimlerinde, 1934 yılında ise genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Bu adım, kadınların toplumsal hayata aktif katılımını sağlamıştır.
    • Kılık Kıyafet Devrimi: Atatürk, Batılılaşma ve modernleşme sürecinin bir parçası olarak kılık kıyafet devrimini gerçekleştirmiştir. Şapka Kanunu ile birlikte, fes yerine şapka giyilmesi teşvik edilmiş ve modern giyim tarzı benimsenmiştir.
    • Takvim ve Saat Devrimi: 1925 yılında Hicri takvim yerine Miladi takvimin kabul edilmesi ve alaturka saat yerine alafranga saatin kullanılması, günlük yaşamda modernleşmenin önemli adımlarından biri olmuştur.

    Siyasal Reformlar

    • Cumhuriyetin İlanı: 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edilmesi, Türkiye'nin siyasi yapısında köklü bir değişiklik yaratmıştır. Monarşinin sona ermesi ve halkın egemenliğine dayalı bir yönetim biçiminin benimsenmesi, modern devletin temellerini atmıştır.
    • Çok Partili Hayat Denemeleri: Atatürk, demokratikleşme sürecinin bir parçası olarak çok partili siyasi hayata geçiş denemelerinde bulunmuştur. Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası gibi partilerin kurulması teşvik edilmiştir. Ancak, bu partilerin kısa ömürlü olması ve yaşanan siyasi krizler nedeniyle çok partili hayata geçiş Atatürk'ün ölümünden sonra gerçekleşmiştir.

    Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleştirdiği bu reformlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturmuş ve ülkenin çağdaş, laik ve demokratik bir devlet olarak gelişimini sağlamıştır. Bu reformlar, Türkiye'nin geleceğine yön veren ve dünya tarihinde de önemli bir yere sahip olan adımlar olarak kabul edilmektedir.

    ÖNERİLEN VİDEO
    Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ