Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu bekçi olmak isteyen ve tüm sürecin sonuna gelmiş adayların gündeminde. Bekçi alımı için adayların başvuruları alındıktan sonra yazılı sınav uygulanmıştı, yazılı sınavı geçen adaylar da fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat sınavına girmişti. Mülakat sonuçlarının açıklanması ile birlikte, bekçi kadrosuna yerleşmeye hak kazanan adaylar da belirlenecek. Bekçilik sözlü mülakat sınavı ile ilgili ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019

Tüm adayların sözlü sınav değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra, bekçilik sözlü sınav sonuçları yine Polis Akademisi'nin (PA) resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresi üzerinden açıklanacak. Mülakat sınav sonuçları ile ilgili gelişmeler yaşandıkça detaylar haberimizde yer alacak.

POLİS AKADEMİSİ DUYURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Lise mezunu bir bekçi 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.

KİMLER BEKÇİ OLABİLİR?

Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır:

A) Türk vatandaşı olmak,

B) İlkokulu bitirmiş olmak,

C) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak,

D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya sakatlığı bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,

E) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramı olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflâs veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

F) Türk toplum telâkkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

G) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak.