Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanı Mustafa Selim Yazıcı, gönüllü bireysel emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama net getirisinin son 10 yılda TÜFE'nin 72 puan, son 5 yılda 35 puan üzerinde getiri sağladığını belirterek, "Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) başladığı 2004'den itibaren ise TÜFE'nin yaklaşık 273 puan üzerinde getiri sağladığını görüyoruz" dedi. TKYD'nin LUDENS İleri Finansal Hizmetler'e hazırlattığı "Emeklilik Fonları Performans Raporu" İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklandı. Toplantıda; BES, yatırım fonlarında yaşanan gelişmeler ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) konuları ele alındı. TKYD Başkanı Yazıcı, toplantıda yaptığı konuşmada, yatırım fonlarının geçen yıl oldukça iyi performans gösterdiğini belirterek, "En yüksek performansı katılım hisse senedi fonları gösterirken, ikinci sırada yabancı hisse senedi, üçüncü sırada ise hisse senedi kategorisi yer aldı. Yatırım fonları 2019’da ciddi ivme yakaladı." değerlendirmesinde bulundu.

 

OTOMATİK KATILIM FONLARI DA KAZANDIRDI

Nitelikli fonların ağırlığının yüzde 47 ile tarihteki en yüksek seviyesine ulaştığına dikkati çeken Yazıcı, şunları söyledi: "Yatırım fonlarında hisse ve bono yatırımcısının ağırlığı azalırken katılım fonları ve değişken/karma fonlar yatırımcısının ağırlığı arttı. Gönüllü bireysel emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama net getirisinin son 10 yılda TÜFE'nin 72 puan, son 5 yılda 35 puan ve BES'in başladığı 2004'den itibaren ise TÜFE'nin yaklaşık 273 puan üzerinde getiri sağladığını görüyoruz. 2019'da ise gönüllü BES fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi, enflasyonun 14,9 puan üzerinde gerçekleşti. Tüm dönemlerde OKS emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama net getirilerinin TÜFE'nin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Başlangıçtan itibaren bakıldığında bu fark 8,2 puan iken, 2019'da ise yaklaşık 11,5 puan olarak gerçekleşti." Yazıcı, 2019'da kategori bazında OKS fonlarının tüm alt kategorilerde TÜFE'nin üzerinde getiri sağladığını dile getirerek, "En yüksek ağırlıklı ortalama net getiri yüzde 36,5 ile değişken katılım fonları kategorisinde elde edildi. Bu kategorinin getirisi, aynı dönemdeki enflasyona göre yaklaşık 25 puan yüksek gerçekleşti. En düşük ağırlıklı ortalama net getiri ise yüzde 19,8 ile başlangıç katılım fonlarının getirisi olup enflasyonun 8 puan üzerindedir" ifadelerini kullandı.

'DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda uzun vadeli tasarrufların artırılması açısından BES'in önemine yer verildiğini gördüklerini anlatan Yazıcı, şunlara dikkati çekti: "TKYD olarak bu alanda yapılacak tüm çalışmaları destekliyoruz. İlgili tüm kurumlara elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Günümüzde hızlı büyüyen portföy yönetimi sektörünün uzun vadeli finansmanda daha önemli hale geldiğini görüyoruz. Reel ekonominin finansmanında da daha etkin bir aktör olarak konumlanıyor. Gittikçe öne çıkan sermaye piyasalarının en hızlı büyüyen sektörü olan portföy yönetimi; istikrarlı ve yüksek büyüme için uzun vadeli finansman kaynağı ve bankacılık sisteminin zorlandığı durumlarda verimli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Türkiye Varlık Yönetimi Sektörü 2013'ten itibaren hızlı bir büyüme patikası izleyerek 2019'da 284 milyar TL büyüklüğe ulaştı. 2019 sonu itibarıyla neredeyse 16 milyon yatırımcının hayatına dokunan bir sektör haline geldi. Sektörün, GSYİH oranı yüzde 10'a doğru koşarken, 100 milyar dolarlık bir sektöre ulaşmak hedefler arasında yer alıyor."

 

EN YÜKSEK GETİRİ DIŞ BORÇLANMA FONLARINDA

"Emeklilik Fonları Performans Raporu"na göre, OKS emeklilik fonlarının başlangıçtan itibaren ağırlıklı ortalama getirisi yüzde 54 olurken, bu oran TÜFE'nin yaklaşık 8 puan üzerinde gerçekleşti. Fon getirileri, başlangıçtan itibaren tüm kategorilerde TÜFE'nin üzerinde getiri sağladı. En yüksek getiri yüzde 703 ile kamu dış borçlanma kategorisinde elde edilirken, onu yüzde 696 ile hisse senedi fonları izledi. Son 10 yıllık dönemde ise hisse senedi fonları, borçlanma araçları, kamu dış borçlanma araçları ve para piyasası fonları TÜFE'nin üzerinde getiri sağlarken; kamu borçlanma araçları, değişken ve karma, standart ve katılım fonlarının getirisi TÜFE'nin altında gerçekleşti. 2019'da tüm kategorilerin ağırlıklı ortalama net getirileri TÜFE'nin üzerinde olurken, en yüksek getiri yüzde 37 ile pay senetleri fonlarında gerçekleşti. Bu getiriyi yüzde 34 ile katkı fonları ve yüzde 31 ile kıymetli maden fonları takip etti.