Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Sahip olduğu yüksek teknoloji ve ihracat potansiyeli ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu sanayi dönüşümüne destek olacak öncelikli sektörlerden birisi olan ilaç endüstrisinde, son dönemde yapılan kamu düzenlemeleri önemli rol oynuyor. İEİS Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hükümetimizin 2016 yılı eylem planında yer alan;‘ stratejik ve yerli ilaçların geri ödeme, fiyatlandırma ve ruhsatlandırma süreçlerini iyileştirme’’ başlığı altında gerçekleştirilen çalışmaları takdirle takip ediyoruz.

Öncelikle; yerli üretimin desteklenmesine yönelik kamu politikalarının hayata geçirilmeye başlanması; hem yurt içindeki üretim kapasitemize hem de sektörümüzdeki istihdama önemli katkı sağlayacaktır.
 
Bununla birlikte, Ar-Ge ve stratejik öncelikli alanlarda Hükümet’imizin verdiği teşvikler sayesinde yeni yatırımlar artmakta, endüstrimiz daha da güçlenmektedir.
 
Son olarak, geçtiğimiz yıllardan bu yana sektörümüzü dar boğaza sürükleyen uygulamaların son dönemde aşamalı olarak iyileştirilmesine yönelik adımlar, hiç şüphe yok ki ülkemizin daha güçlü bir ilaç üreticisi ve ihracatçı olmasının önünü açacaktır.

Barut açıklamasına şöyle devam etti; "Türkiye ilaç endüstrisi, Devletimizin de desteğiyle, dünyanın önde gelen ilaç üreticilerinden ve ihracatçılarından birisi olmak yolunda yoğun çaba göstermektedir. Bugün aralarında, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği üyelerinin de yer aldığı 160 ülkeye ürün satan Türkiye ilaç endüstrisinin ihracatı son 5 senede önemli bir artış göstermiştir. 2010-2015 döneminde %53,4 artarak Türkiye toplam ihracatından iki kat daha fazla büyüme gösteren ilaç ihracatımız, ülkemizin cari açığının azalmasına önemli katkı sağlamıştır. Endüstri, bu performansı ve sahip olduğu güçle, ülkemizin 2023 hedeflerine destek verecek öncelikli sektörlerden birisi olduğunu ortaya koymaktadır.

İlaç sanayimizin gelişimine ve dönüşümüne ışık tutacak, ihtiyaç duyulan yapısal reformu gerçekleştirecek politikaları hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimize gösterdikleri dirayetli yaklaşım ve sanayimize verdikleri stratejik destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz."