Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, izinli ya da izinsiz yapılan yürüyüşlerde, spor müsabakalarında ve okullara ruhsatlı da olsa silah taşınamayacağı bildirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü, taşıma ruhsatı olsa bile silahla girilemeyecek yerleri kamuoyu ile paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı, bir vatandaşın, 'Taşıma Ruhsatlı silahlar nerelerde taşınmaz?' sorusunu cevaplandırdı. Taşıma ruhsatlı da olsa silah taşınamayacak yerler şöyle:

"Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda. Eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde silah taşınamaz. Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığı'nca belirlenen yerlerde ateşli silahlar taşınamaz."

KİMLER SİLAH RUHSATI ALAMAZ?

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı, 'Kimler silah ruhsatı alamaz?' sorusunu da cevaplandırdı. 21 yaşını bitirmemiş olanlar ile sağlık kurulu raporuyla silah ruhsatı almasında akıl hastalığı, psikolojik, nörolojik veya fiziki yönden sakınca görülenlerin ruhsat alamayacağı belirtildi. Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar ile taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olanların da ruhsat alamayacağı dile getirildi. Bazı ruhsat alamayacaklar, şöyle sıralandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tard veya ihraç edilenler, meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkûmiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler. Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar, ruhsatlı silahıyla suç işleyenler. Zorunlu olmadığı halde meskûn bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık kara para aklama hayali, ihracat elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma devlet sırlarını açığa vurma ideolojik anarşik terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar. Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkûm olanlar. Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına vermeleri nedeniyle hüküm giyenler."

CİHAN