Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 10 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla beklerken, MEB yayımladığı mesajla bekleyişe son verdi. 2017 bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklanacak. Peki, bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? PYBS SONUÇLARI 2017

10 Haziran'da gerçekleştirilen 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları bugün açıklanacak. MEB, Twitter hesabından İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçlarının bugün açıklanacağını duyururken sonuçların açıklanacağı saat belirtilmedi.

MEB'den yapılan açıkmaya göre;

"İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları yarın (bugün) http://meb.gov.tr  ve http://odsgm.meb.gov.tr 'de ilan edilecek."

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

PYBS bursu kazanan öğrencilerin bursları 3 ayda yatırılır. Senede 4 kez yatırılan PYBS bursu ilk olarak genellikle Eylül-Ekim aylarında yatırılır. Sonrasında öğrenciye yapılacak ödemeler Ekim, Ocak, Nisan ve Temmuz aylarında gerçekleştirilir. PYBS bursu sınavda alınan puanlara göre belirlenir.

SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

  • Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.
  • İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
  • Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
  • Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
  • Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
  • Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50 ye, standart sapmasını 10 a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
  • Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
  • Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
  • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
  • Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.