Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Yargıtay’ın kararına konu olan olay İstanbul’da yaşandı. Özel bir firmada çalışan işçinin yeri, birimi müdürü tarafından değiştirildi. Çevirme makinasında dönüşümlü olarak çalışacağı kendisine bildirildi. Ancak işçi bu karara itiraz ederek, “Ben eşek gibi mal çeviremem, çıkarın beni işten" dedi.

İŞE İADE DAVASI AÇTI

Bu durum tutanak altına alındı. Bir süre sonra da söz konusu işçinin iş akdinin feshine karar verildi. İşçi bu kararı yargıya taşıdı. Feshin geçersizliğine, işe iadesine karar verilmesini istedi. Şirket avukatı ise davacının verilen işi yapmak istememe, çalışma arkadaşlarına ve amirlerine saygısızlık ve disiplinsizlik nedeniyle iş akdinin feshedildiğini belirterek, davanın reddini talep etti.

YEREL MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ

İstanbul İş Mahkemesi, davanın kabulüne karar verdi. İşçinin işe iadesi yönünde karar bildirdi. Bu karar, şirket avukatları tarafından İstinaf’a taşındı. İstinaf Mahkemesi de işçiyi haklı bularak, İstinaf başvurusunu reddetti. Bu karar şirket avukatınca temyiz edildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Temyiz talebini görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ilk Derece Mahkemesinin kararı ile Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararlarının bozularak ortadan kaldırılmasına ve davanın reddine karar verdi. Böylece işçinin iş akdinin feshine dair karar kesinleşmiş oldu.

“İŞ YERİNDE OLUMSUZLUKLARA NEDEN OLDU”

İşçinin verilen işe itiraz ettiği, “Ben eşek gibi mal çeviremem, çıkarın beni işten" dediği anımsatılan kararda; “İşçinin verilen işe haklı bir neden olmadan itiraz etmesi, amirleriyle tartışması ve çıkışını istemesi yönündeki bu davranışlarının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı sabittir. Buna göre, feshin haklı nedene değil ancak geçerli nedene dayandığının kabulü ile davanın reddi gerekirken mahkemece yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır” denildi.