Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi İş-Yaşam İhtiyaç haritasında dikkat çeken iki il: Gaziantep ve Urfa - İş-Yaşam Haberleri

    TOKİ, büyük konut alanlarını kapsayan “Yeni Yerleşimler Yenilenen Şehirler Projesi”nin ilk ve en büyük uygulama alanı olan Gaziantep Kuzey Şehir Projesi’nde bir ilke imza atıyor. 50 bin konutluk mega projeyi “aktif katılım” prensibiyle planlama kararı alan TOKİ, tasarımcılar, şehir plancıları, sosyologlar, mimarlar, mühendisler, siviltoplum örgütleri, kanaat

    önderleri ile “Nasıl bir şehirolmalı?” sorusuna yanıt arıyor.Amaç, fiziki nitelikleri kadarekonomik, kültürel ve sosyal ölçekleri de tanımlanmış birşehir ortaya çıkarmak.

    Plan sürecini yerel aktörlerleşekillendirecek olan çalışma;Paydaş Analizi, DerinlemesineMülakatlar, AramaKonferansları ve Çalıştay olmaküzere 4 aşamada kurgulanmış.Son aşama olan 15 Haziran2016’da gerçekleşecekÇalıştay’da, Beyin Fırtınası,Arama Konferansı, PaydaşAnalizleri, DerinlemesineMülakatlar ve elde edilentüm çıktılardan yararlanılarak

    geliştirilecek olan GaziantepKuzey Şehir Projesi’neyönelik planlamanın zeminitamamlanmış olacak.

    KUZEY ŞEHİR ÖNCESİ BEYİN FIRTINASI

    TOKİ Başkanı Turan:“Kuzey Şehir Projesiile amacımız ortakakılla iyiyi bulmayaçalışmak. Gaziantep’inönceliklerine, kültüryapısına, yaşam biçimineuygun mekânlar üretme.”Arama Konferansı kentliye, nasıl bir Gaziantepsorusunu soran çalışmanınson ürünlerinden biri. Başlıcabeklentiler şöyle sıralanabilir:

    KAYGI TESPİT VE TALEPLER

    Ortak Söylem:“Soyutlanmamış KonutProjeleri” istiyoruz!

    * 2040’a kadar Antepnüfusunun 4 milyon olmasıbekleniyor.

    * 350 bin Suriyeli göçmenkiralık ve satılık konuttadengeleri değiştirmişdurumda.

    * Sanayi bölgesine yakınolması, kentle bütünleşmesibağlamında iyi çözülmüştrafik aksları gerektiriyor.

    * Antep hane halkı 4.5-5 kişi,Türkiye ortalaması 3.85.Hedef kitlenin ihtiyacı bubağlamda ele alınmalı.

    * Sokağın güvenliğindenesnafın sorumlu olduğumahalleler planlanmalı.

    * Okulu, hastanesi, fırını,pastanesi ile kendi içindetam sosyal donatılı birmerkez olmalı.

    * Ekolojik değerler ve tarımalanları önceliğini korumalı.

    * Uzaklara ötelenmiş, çokkatlı binalar ile kapalı“getto” yerleşimleryapılmamalı.

    GETTOLAŞMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ!

    TOKİ Başkanı Turan, “TOKİolarak uzman kadromuz ileburadayız. Tüm tespitlerinizbizim için çok kıymetli.İstanbul’da akademik çevrelerile de görüşmelerimiz oldu.Lakin kenti içinde yaşayankentliden dinlemek ve ihtiyacıtespit etmek çok önemli. Etrafıçevrili siteler yapmıyoruz. Aslagettolaşmaya müsaade etmemizlazım” diyor.

    Projeyi, tasarımdanplanlamaya, projelendirmedenuygulamaya, çok boyutlu elealmaya özen gösterdiklerinibelirten Turan, “Az katlıkonutlar ile yatay mimariyeağırlık vereceğiz ve mahallekonseptini gözeten bir planlamaanlayışı önceliğimiz olacak”dedi. Enerji verimliliği veekolojik hassasiyetlerin gözönüne alınacağı, yaşlı, çocukve hanımlara yönelik alanlarınve mekânların oluşmasınaönem verileceği ve 2023yılına kadar bitirileceğininözellikle dile getirildiği AramaKonferansı’nın sonuçlarınınprojeye aktarılmasının takipçisisadece biz değil tüm Gaziantephalkı olacaktır.

    Gaziantep’te Şu anakadar neler yapıldı?

    TOKİ Başkanı Turan:“Toplam 17 bin 634konut yapılmıştır.Bu konutlardan 7bin 256’sı kentseldönüşüm kapsamında

    yapılan konutlardır.5 ayrı bölgedebelediyelerimizlekentsel dönüşümbaşlatılmıştır. 3 bölgedebitirilmiş, 2 bölgede çalışmalar devametmektedir.”

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ