• Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

2003 yılından bu yana uygulanan "iflasın ertelenmesi"nin borçlu şirketlerin, iyileşme, mali durumu düzeltme ve yeniden yaşayabilir hale gelme durumlarında beklenen faydanın elde edilemediği tespit edildi. Bunun yanı sıra borçludan alacaklarını tahsil edemeyenlerin de zarara uğradığı belirlendi.

Bu kapsamda çalışma yapan Adalet Bakanlığı, İcra ve İflas, Türk Ticaret, Kooperatifler, Hukuk Muhakemeleri, Milletler Arası Tahkim, Tebligat ve Posta Hizmetleri Kanunlarında değişiklik yapılmasını öngören 65 maddelik kanun tasarısı taslağı hazırladı. Taslak, Başbakanlığa gönderildi.

Taslağın yasalaşmasıyla, iflasın ertelenmesi yürürlükten kaldırılacak. Bunun yerine, iflas erteleme nedeniyle tercih edilmeyen ancak mevzuatta bulunan borçlarda indirim yapılması veya borçların vadeye bağlanması talebini içeren konkordato uygulanacak.

 

Konkordato tercih edebilmek için "borca batık hale gelme" şartı aranmayacak. Borçlarını ödeme konusunda güçlüğe düşen veya yakın bir gelecekte ödeme güçlüğü yaşayabilecek olan borçlular konkordato talep edebilecek.

Borçlu, mevcut mali durumunu tam anlamıyla gösteren belgeler ile teklif ettiği konkordatoyu yerine getirebileceğini gösteren ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan finansal analiz raporlarını talebine ekleyecek.

KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLECEK

Borçlunun gerekli belgeleri sunması üzerine mahkeme borçluya derhal üç aylık geçici mühlet verecek. Bu süre en fazla iki ay daha uzatılabilecek.

Geçici mühlet kararıyla birlikte artık rehinli ve adli alacaklılar borçlu aleyhine icra takibi başlatamayacak, başlanmış takipler de durdurulacak. Ayrıca mahkeme, geçici konkordato komiseri görevlendirerek borçlunun faaliyetlerine nezaret etmesini sağlayacak, borçlunun mal varlığının muhafazası için gerekli tedbirleri alacak.

Geçici mühlet içinde mahkeme, mali durumu itibarıyla borçlunun teklif ettiği konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığını bilirkişi marifetiyle tespit edecek. Mahkeme bu tespiti yaptığında ise borçluya bu kez, bir yıllık kesin mühlet verilecek. Bu süre güçlük arz eden özel durumlarda altı ay daha uzatılabilecek.

ALACAKLILARIN HAKLARI TAKİP EDİLECEK

Alacaklı sayısı, alacak miktarı ve alacakların çeşitliliği dikkate alınarak mahkemece, alacaklılar kurulu oluşturulabilecek. Bu kurul konkordato komiserinin faaliyetlerine nezaret edecek ve alacaklıların haklarını takip edecek.

Mühlet süresince borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilecek. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemeyecek. Bunların aksine yapılan işlemler hükümsüz sayılacak.

Kesin mühlet içinde, mahkemece görevlendirilen komiser yapacağı ilanla tüm alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet edecek. Borçlu da bildirilen alacakları kabul veya reddedebilecek. Bu aşamadan sonra komiser, bir toplantı düzenleyerek borçlunun konkordato teklifinin alacaklılarla müzakere edilmesini ve oylanmasını sağlayacak.

Teklif edilen konkordato, adi alacaklar bakımından alacaklı sayısı ve alacak miktarı itibarıyla yarısı oranında veya alacaklıların dörtte biri ve alacak miktarının üçte ikisi oranında, rehinli alacaklılar bakımından ise alacak miktarının üçte ikisi oranında kabul edilirse komiser tarafından mahkemeye tasdik edilmek üzere gönderilecek.

Mahkeme aynı kesin süre içinde tasdik yargılamasını tamamlayarak alacaklılar tarafından kabul edilen konkordatoyu tasdik edecek veya talebi reddedecek.

Konkordato kural olarak tasdik kararının verilmesiyle bağlayıcı hale gelecek, alacak konkordato talebinden önce doğmuş olmak kaydıyla onu kabul eden ve etmeyen tüm alacaklıları bağlayacak. Kararla birlikte kabul edilen takvim uyarınca borçlar ödenecek.

Tasdik kararında, konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için bir kayyım tayin edebilecek. Bu durumda kayyım, konkordatonun uygulanması konusunda mahkemeye iki ayda bir rapor verecek.

Alacaklılar toplantısında, konkordatonun tasdik kararıyla bağlayıcı hale geleceği de kararlaştırılabilecek.

İŞÇİ VE NAFAKA ALACAKLARI DÜZENLEMEYE TABİ OLMAYACAK

İşçi ve nafaka alacakları konkordatoya tabi olmayacak. Bu alacakların alacaklıları, konkordato görüşmelerinde oy kullanamayacak ve çoğunluk hesabında değerlendirilemeyecek. Öte yandan bu alacaklılar, borçlu mühlet alsa da icra takibi yapabilecek.

Borçlunun konkordato sürecinde kredi bulabilmesi ve kendisi için gerekli malları tedarik edebilmesi için süreçte komiser izniyle doğan alacaklar da konkordatoya tabi olmayacak ve sözleşme hükümleri uyarınca tamamen ödenecek.

Borçlu, daha önce yaptığı ancak konkordato sürecini olumsuz etkileyen sözleşmeleri, tazminat karşılığında feshedebilecek.