Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HABERTURK.COM

Sayıştay’ın Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ilişkin 2018 yılı denetim raporuna göre, geçen yıl bazı hastanelerce, 411 kişiye ölüm tarihinden sonra tedavi hizmeti verilmiş gösterilerek, SGK’ya 956 bin lira tutarında fatura gönderildiği belirlendi. Hastanelerin verdiği hizmetlerin takip edildiği MEDULA sistemi ile Kimlik Paylaşım Sistemi’nin (KPS) çapraz kontrolü neticesinde vefat eden kişilere, ölüm tarihlerinden sonra sağlık tesislerince tedavi hizmeti verilmiş gösterildiği saptandı. Bazı kişilerin vefatından bir yıl sonra dahi hastanelerce tedavi faturası gönderildiği ortaya çıktı.

SGK’nın 2017 yılı faaliyet raporunda da ölmüş kişiler için kuruma fatura gönderildiği tespit edilmiş, bu hastanelere para cezası uygulanmıştı.

Sayıştay raporuna göre, SGK, nüfus hareketlerine ilişkin bilginin günlük olarak alındığını ancak vefat bilgisinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce geç iletilmesi sebebiyle bu tür faturalandırmaların yaşandığını bildirdi. Sayıştay ise suistimale yol açabilecek önemdeki nüfus hareketlerine ilişkin veri akışının etkinliğinin artırılmasını istedi.

YILLIK İZİNDEKİ DOKTOR ADINA TEDAVİ FATURASI

Yapılan incelemelerde, özel hastanelerde görev yapan doktorların hastalık veya analık hali nedeniyle raporlu olduğu ve SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği aldığı tarihlerde, hastanede ameliyat gerçekleştirmiş, hasta muayene etmiş gibi işlem yapıldığı tespit edildi. SGK’ya 2018 yılında bu şekilde gönderilen fatura tutarı 2 milyon 634 bin lira oldu. Raporda, kanun uyarınca, hastalık ve analık hali dönemlerinde görev yapmanın fiili ve yasal olarak mümkün olmadığı kaydedildi.  

Bazı hastanelerde ise doktorlar kendi hastalıkları nedeniyle yatarak tedavi görürken veya yıllık izinde iken hasta muayene etmiş ve ameliyata girmiş gösterildiği saptandı. Hasta ya da yıllık izindeki doktorlar adına SGK’ya gönderilen muayene ve ameliyat faturalarının 3 milyon 743 bin liraya ulaştığı kaydedildi.

 Raporda, bir doktorun yatarak tedavi gördüğü tarihlerde aynı zamanda görevini icra etmesinin hayatın olağan akışı ile bağdaşmadığı vurgulandı. 

SGK, izinde olan, rapor kullanan, eğitimde bulunan doktorların MEDULA sisteminde pasif hale getirilmesi gerektiğini, ancak bazı hastanelerin bu işlemi zamanında yapmadığını bildirdi. SGK, bu tedavi bedellerinin normal şartlarda ödenmediğini, ödenmesi durumunda cezai şartlarla birlikte geri alındığını kaydetti.

FİZİK TEDAVİDE LİMİT 16, FATURALANDIRILAN 976 HASTA

Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre, fizik tedavi ve rehabilitasyon seanslarının en az 60 dakika olması gerekiyor. Tıbbi nedenlerle seansların bu süreden önce sona ermesi durumunda ise gerekçesinin SGK tarafından kabul edilmesi halinde, tedavi puanının yarısı oranında ödeme yapılabiliyor.  Ayrıca, bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi ile bir fizyoterapist için A grubundaki işlemler için günde en fazla 8 hastanın, A ve B grubundaki işlemlerde ise 16 hastanın tedavi edilebilmesi gerekiyor.

Buna karşılık bazı özel hastanelerde, günlük en fazla 16 hastanın işleminin faturalandırılması gerekirken bu sınıra uyulmadığı, 417 hasta için fatura gönderildiği belirlendi. Denetimlerde 16 hasta limiti olan bir hastanenin 976 hasta için; 64 hasta sınırı olan bir hastanenin de 1.608 hasta için fatura çıkarttığı tespit edildi. Limitin üzerinde fatura gönderilen işlem sayısı 322 bin 444 olarak saptandı.

SGK, aslında MEDULA sisteminde buna ilişkin kontrollerin sisteme entegre edildiğini ancak global bütçe kapsamındaki hastaneler ile vakıf üniversitesi hastanelerinde mevzuatın böyle bir kontrolü öngörmediğini bildirdi. SGK, suistimallerin önüne geçmek için risk analizi ile inceleme modeline geçileceğini ifade etti.

95.7 MİLYAR TL ALACAK

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla kurumun 4/a kapsamında 67.7 milyar lirası anapara, 15.3 milyar lirası gecikme cezası olmak üzere 83.1 milyar lira alacağı bulunuyor. 4/b kapsamında ise 11.4 milyarı anapara, 1.2 milyarı gecikme faizi olmak üzere 12.6 milyar lira alacak yer alıyor.

Yapılandırılan borç tutarı geçen yıl önceki yıla göre artış kaydetti. 2017 yılı sonunda 4/a ve 4/b toplamı olarak 16.3 milyar lira düzeyinde olan yapılandırılan borç miktarı, 2018 yılında 35.4 milyar liraya ulaştı. Bu tutarın 29.8 milyarı 4/a, 3.6 milyarı 4/b, 1.9 milyarı 4/c (belediyelerden kaynaklı) ve 186.6 milyon lirası da genel sağlık sigortası (GSS) kapsamındaki şahıs borçlardan kaynaklanıyor.

İcra takibine alınan SGK alacakları ise 28.5 milyarı anapara ve 15.4 milyarı gecikme cezası olmak üzere 43.9 milyar liraya ulaşıyor. İcra takibindeki borçların tamamına yakını 4/a kapsamındaki alacaklardan oluşuyor.

Takipteki alacakların 38.6 milyarı sigorta primlerinden, 3.1 milyarı işsizlik sigortası primlerinden, 1.9 milyarı idari para cezalarından, kalanı ise damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisinden kaynaklanıyor.

SGK, alacakları daha iyi tahsil edebilmek için Kurum Alacaklarını Takip Programı (TAKİP) yazılımı hazırlatıyor. Programla ilgili analiz, tasarım, yazılım ve test süreçleri 2021 yılı sonunda tamamlanacak.

ALACAKLARDAN 46 MİLYAR TL TAHSİLAT

SGK 2018 yılında, geçmiş yıllardan kalan alacaklardan 19 milyar lira tahsilat öngördü. Alacaklardan tahsilat ise bütçe tahmininin yüzde 142 üzerine çıkarak 46.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu tutarın 6.9 milyar liralık kısmı, 2018 yılında çıkan yapılandırma kanunu kapsamındaki tahsilatlardan oluştu.