Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Kayseri'deki Kültepe, Kaniş Krallığı'nın başkenti ve Anadolu'daki Asur ticaret kolonileri sisteminin merkeziydi. Kültepe, çevresindeki ova seviyesinden 21 metre yükseklikte bir höyük ve onun etrafını çevreleyen karum adı verilen aşağı şehirden oluşuyor. Tarihi ve doğal anayolların birleştiği bir noktada yer alması, Kültepe'nin eski dünya ticaretinde önemini arttırdı.Bu durum, Kültepe'nin M.Ö iki binli yıllarda Anadolu - Suriye - Mezopotamya arasında önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmasını sağladı.

Kültepe - Kaniş'te 1948'den itibaren sürdürülen bilimsel arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 23.500 çivi yazılı tablet ve zarf Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri olarak oldukça büyük öneme sahip. Bu özelliğiyle Kültepe, Anadolu'da tarihi devirleri başlatan yerleşim merkezi konumunda bulunuyor.

Kültepe - Kaniş tabletleri, diğer eski merkezlerde bulunan devlet arşivlerin aksine, tüm eski Ön Asya'nın en büyük ve kapsamlı özel şahıs arşivleri. Söz konusu eserler, Anadolu ile Asur arasında sürdürülen ticaret hakkında detaylı bilgilerin yanı sıra, borç alıp - verme, faiz, evlenme - boşanma, veraset, esir ticareti, mahkeme kararları ve yerli beylerle yapılan yazışmalar hakkında da eşsiz bilgiler veriyor.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde Türkiye'nin 77'si kültürel, 3'ü doğal ve 3'ü karma (Kültürel / Doğal) olmak üzere toplam 83 varlığı bulunuyor. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletmekle yükümlüdürler.
UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi'ne sunulmaktadır. Geçici Listeler hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi'nce belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate alınmaktadır.
İlk kez 1994'te UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'da güncellendi.