AA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB),Antalya, Aydın, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Yalova'daki bazı parsellerin imar planları ve plan değişikliklerine onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı, Antalya'nın Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi'ndeki bazı parsellere ilişkin "ticaret-turizm-konut alanı, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik nazım ve uygulama imar planları onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi Didim Mahallesi'ndeki bazı parsellere ilişkin "ticaret-turizm-konut alanı, kültürel tesis alanı, anaokulu alanı, ortaokul alanı, lise alanı, mesleki ve teknik öğretim tesisi alanı, sağlık tesisi alanı, akaryakıt ve servis istasyonu alanı, cami, trafo, park alanı, meydan ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik nazım imar planı değişikliği, ilave uygulama imar planı ve uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması kararlaştırıldı.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Mahallesi'ndeki parsele ilişkin "gelişme konut alanı ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Mahallesi'ndeki bazı parsellere ilişkin "pansiyon alanı" kullanım kararı getirilmesine yönelik çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı onaylandı.

Mülkiyeti Sümer Holding AŞ ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi'ndeki bazı parsellere ilişkin "gelişme konut alanı, ibadet alanı, teknik altyapı alanı, park ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik çevre düzeni planı değişikliği, nazım imar planı değişikliği ve uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesi kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Yalova'nın Armutlu ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki bazı parsellere yönelik imar planı değişikliğine askı sürecindeki itirazlar neticesinde yapılan değerlendirmede, imar planı altlıklarının eski olduğu yönündeki itirazın kabulüne, diğerlerinin reddine ve ÖİB tarafından yeniden hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.

Özelleştirme kapsamında bulunan mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Manisa'nın Soma ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bazı parsellere ilişkin "ticaret alanı ve yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesi benimsendi.

- Kütahya'da arazi toplulaştırması

Öte yandan, Kütahya'nın Aslanapa ilçesinin bazı alanlarında Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü tarafından kamu yararı gözetilerek zorunlu arazi toplulaştırması uygulanacak.

Belirlenen sınırlar içinde olup arazi toplulaştırma kriterlerine uygun bulunmayan yerler ve teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun görülmeyen tepelik, taşlık, çukurluk alanlarla yoğun sabit tesis kurulu alanlar toplulaştırma dışında kalacak.