Rüyada at görmek Bolluğun, bereketin, zenginliğin simgesidir. Rüyasında at gören kişiler anlamını merak ediyor. İşte rüyada görülen atın anlamı ve yorumu haberimizde...

Rüyada at görmek; 

Rüyada herhangi bir şekilde at görmek, iyiye işarettir. iş hayatında yükselme, aşk
hayatında iyi gelişmeler, maddi ve manevi isteklerin yerine gelmesi demektir. Ama ölü at
zarara ve yakın zamanda ölüme; bağlı at mevkiinin değişmemesine; at satmak kavgaya; at
dövmek hapse girileceğine,suda at dedikoduya işarettir.

Rüyada at görmek yorumu; 

Makam ve rütbe, yolculuk ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at dindarlıktır. At, güzel evdir.

Beyaz at düşmana galip gelmeye,

Siyah at saltanat, ululuk, devlet ve dünyalığa,

Bekarın kısrağa binmesi asil ve zengin bir kadınla evlenmesine, Beyazı siyahına galip olan at ile kızıl kısrak, neşeli, dindar kadına delalet eder. Birçok ata sahip olan meslektaşları ve akranları içinde sivrilir. Ata binen kimsenin hanımı hamile ise oğlu olur. Kuyruk tüyü gür olan at evlat ve akraba çokluğuna,

Atın bir tarafa doğru sıçraması; binen kimse için bir işe ya da düşünceye meyletmeye,

Melez at izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delalet eder.

Çift kanatlı ata binen ya dünyalığa ya da saltanata kavuşur.

Siyah ata binen karsız bir yolculuğa çıkar.

Kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştiren kötü halden iyi hale; bunun aksi olursa, diğer hale duçar olur. Bir atın terkisine binen birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir.

Bir yerleşim alanına topluca giren başıboş atlar şiddetli yağmurdur.

Terkedilmiş yılkı atları devlet ve saltanatı sona eren insanlara, yaşlı ve düşkünlere delalet eder.

At tersi şerefli bir kimseden maldır. Bu tersi süpürmek, böyle bir kimseden mal edinmek, At tersi üzerinde oturmak akrabaları cihetinden mal elde etmektir. 

Rüyada herhangi bir şekilde at görmek, iyiye işarettir. İş hayatında yükselme, aşk hayatında iyi gelişmeler, maddi ve manevi isteklerin yerine gelmesine işarettir.

1881 -
1938