Reuters

Dijital hizmet vergisi ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına hakkında 7194 sayılı kanun yayımlandı. Resmi Gazete'nin 7 Aralık tarihli sayısında yer alan kanunla, bütçeye katkı sağlaması planlanan çok sayıda alanda vergi düzenlemelerine gidilirken, yüksek gelir elde edenlerin gelir vergisi artırıldı; lüks konut, konaklama ve dijital hizmetlere ise yeni vergiler getirildi.

Kanun ile 500.000 TL üzerindeki gelir gruplarına daha fazla gelir vergisi alınması için mevcut 4 dilime yeni bir vergi dilimi daha eklenirken bu dilimde vergi oranı yüzde 40 olarak belirlendi. Hazine'nin borçlanma limitinin bu yıl için 70 milyar TL artırılmasının da yer aldığı yasada Kurumlar Vergisi'nde ise bir değişikliğe gidilmedi. Mevcut gelir vergisi tarifesinin ilk dört dilimi korunuyor.

Ancak beşinci ve yeni bir dilim eklenerek 500.000 TL üzeri yani yüksek gelir elde edenlerin vergisi yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarıldı. Gelir vergisi yüzde 15, yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35 olarak dört dilim halinde uygulanıyordu.

Değeri yüksek meskenlerden yeni bir vergi alınmasını teminen değerli konut vergisi de getirildi. Öte yandan otel ve benzeri
konaklama tesislerindeki hizmetlere hasılat üzerinden 2020 sonuna kadar yüzde 1 sonrası için yüzde 2 konaklama vergisi getirildi.

CUMHURBAŞKANI YETKİLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranları tespit etmeye yetkili olacak. Yasayla ayrıca, dijital ortamlarda sunulan reklam, içerik ve benzeri hizmetlere dijital hizmet vergisi öngörülüyor. Yeni getirilen bu verginin oranı ise yüzde 7.5 olarak belirlendi. Düzenleme ile ayrıca kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı yüzde 0.1'den yüzde 0.2'ye çıkarılıyor. Cumhurbaşkanı, kambiyo muamelelerinde ilgili oranı 10 katına kadar artırmaya da yetkili olacak.

Yasa kapsamında, değeri 5 milyon TL ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar "değerli konut vergisi"ne tabi olacak.
Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı yüzde 15'ten
yüzde 20'ye çıkarılacak.