Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

7.01.1999 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilen İnterbank A.Ş.’ nin hakim ortağı Cavit ÇAĞLAR, Fona olan tüm borçlarını ödedi.

Cavit ÇAĞLAR ve Çağlar Grubunun fona olan borçlarının tahsil ve tasfiyesi için 2004 ve 2010 yıllarında iki ayrı protokol imzalanmış ancak protokollerin temerrüte düşmesi nedeniyle borçlular hakkında yasal takip işlemlerine başlanmıştır.

Son olarak, Kamu alacağının azami düzeyde ve erken tahsilini teminen, 1 Şubat 2019 tarihinde yeniden yapılan protokol ile Grubun Fona olan tüm borçları tahsil ve tasfiye edilmiştir.

"FON ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI"

Bu kapsamda; Çağlar Grubunun Fona olan borcuna karşılık toplam 837.574.977 USD tahsilat sağlanmıştır.
Bu süreçte; yapılan tahsilatlar ile Kamu menfaati gözetilerek, Grubun SGK Prim borçlarına karşılık Çağlar Grubu firmalarından Yeşim Tekstil Satış Mağazaları A.Ş. ve Nergis Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş. fabrika binalarının bulunduğu taşınmazlar 6111 ve 6736 sayılı Kamu Alacaklarının Yapılandırmasına Yönelik Kanunlar kapsamında Fon tarafından 318 Milyon TL bedel üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna devri sağlanmış olmakla birlikte Grubunun, çalışanlarına olan 26.231.687 USD’lik kıdem ve ihbar tazminatı borçları da Grubun mal varlığı satışından elde edilen tahsilatlarla yine Fon tarafından Grup çalışanlarına ödenerek işçi alacakları da tasfiye edilmiştir.

Böylece Fon, bir yandan Çağlar Grubundan kaynaklanan Amme Alacaklarını tahsil ve tasfiye ederken bir yandan da Grubun SGK ve işçilere olan borçlarını kapatarak önemli bir başarıya daha imza atmıştır.