Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından halkı bilgilendirmek ve din üzerinden yapılabilecek istismarlara karşı bilinç oluşturmak amacıyla FETÖ'nün din anlayışını bizzat kendi kaynaklarından tespit etmek amacıyla Kendi Dilinden FETÖ - Örgütlü Bir Din İstismarı Raporu hazırlanmıştır.

F. GÜLEN’IN SIMGE İSMI: ZEUS’UN OĞLU HERKÜL

Gülen’in Çağ ve Nesil 1 adlı eserinde Herkül/Heraklit gibi mitolojik şahsiyetler, ısrarla rol model olarak bağlılarına sunulmaktadır: “Ey ümmet-i merhume (ölü ümmet), beklediğin subh-u kıyamet (Kıyametin sabah vakti) değilse ellerini boynundan çöz, Herakles’in Promete’nin imdadına koştuğu gibi, şeytanın ateşine çarpılmış gençliğin imdadına koş…”(Gülen, Çağ ve Nesil 1, Nil Yayınları, İstanbul 2011, s. 20.)

“Hâlbuki o, bir Herkül bekliyordu. “Seksen küsûr senelik hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum...” diyen ve onu bu Cehennem görünümlü hayattan söküp atacağı âna kadar, tavrını değiştirmeyen bir Herkül... Bırakın, Cennet kasırlarına gönül kaptırmadan neslinin ateşiyle yanan hak erlerini; bu uğurda şu basit dünyayı feda edecek kaç mürşid takdim edebildik ona..?” (Gülen, Çağ ve Nesil 1, s. 30.)

“… Gelmeyecek Mesih soluklu, Heraklit pazulu diye” (Gülen, Çağ ve Nesil 1, s. 22)

“Heraklitimizden Kaf dağından su getirecek irade…” (Gülen, Çağ ve Nesil 1, s. 26)

“Halbuki o Herkül bekliyordu.” (Gülen, Çağ ve Nesil 1, s. 29.)

“Yıllar yılı bizi kurtaracak insanın hasretini çekip durduk… derdimize derman olacak insanın hasretini…vaslına erme ümidini yitirecek hâle gelsek bile, yine o “mahbub-ı muntazar”ı herkes soracak ve her yerde onun türküsünü söyleyeceğiz” Biz milletçe bir şeye karşı aç ve muhtacız: Bizi bağrına basacak, acılarımızı dindirecek ve kötü tutkulardan kurtaracak “Başyüce” insana.” “sen onulmaz dertlerimizin Mesihi…” (Gülen, Çağ ve Nesil 1, s. 31

“…şu kara günlerde gel artık…! Gel yıllar yılı hep eski destanlarla avunup” “Gel...! Gel…” “Gel o hekim sen ol ve senelerdir yolunu bekleyenlerin gecesini gündüze çevir!” “Biz bütün bir millet olarak dolu dolu gözlerle bu mutlu kararı hecelemekte ve karar gününü gözlemekteyiz. Bu tarihi kararın güç ve kalemini elinde tutan Heraklit’imize binler selam…!” (Gülen, Çağ ve Nesil 1, s. 39)

Yukarıdaki ifadelerde Gülen’in vurgu yaptığı Herkül karakteri, bu yapının önemli süreli yayınlarından olan Sızıntı dergisinin de en çok kullandığı figürlerden biridir. Ayrıca Gü- len’in konuşma ve yazılarının yayınlandığı internet siteleri için “herkul” ve herkulname” gibi isimlerin seçilmiş olması da oldukça dikkat çekicidir.

Yunan mitolojisine göre Herkül, Olimpos Dağı’nın ve tanrıların kralı(!) Zeus’un oğludur. Gücün sembolü olan bu karakter yarı insan yarı tanrı bir figür olarak karşımıza çıkmaktadır. Her türlü sapkınlığın meşru görüldüğü müşrik ve putperest bir toplumun birtakım simge isimlerinin Müslüman gençlik için rol model olarak sunulması veya benzetmeler için seçilmesi altın neslin kurtarıcısı olarak özlemle çağrılması, İslamî bir şuurla asla bağ

daşmaz. Gülen’in, İslam medeniyetinin yiğitlik, kahramanlık ve fedakârlıklarıyla sembolleşen onca şahsiyetini bir kenara bırakarak benzetme amaçlı da olsa İslam dışı mitolojik bir kişiliği simge olarak seçmesi Müslüman kuşakların zihinlerine başka kültürlerin imgelerini yerleştirme gayesine yönelik olabilir.