Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, yaptıkları ortak açıklamada, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması çağrısında bulundu. Salgın sürecinin ilk gününden bu yana TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve TİSK olarak eşgüdüm içerisinde, çalışanlara olumlu yansıyacak talepleri cumhurbaşkanı ve bakanlara her platformda ilettikleri belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Hepimizin ortak gayesi istihdamın korunması oldu. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği şartlarının kolaylaştırılması en önemli talebimiz oldu. Ekonomi yönetimimiz de kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği ve diğer birçok düzenlemeyle, çalışanın ve işverenin yanında olduğunu gösterdi, göstermeye de devam ediyor.

Biz de tüm bu çalışmalar için teşekkürü bir borç biliyoruz. Bugüne kadar sosyal taraflar olarak, çalışanlara ve işletmelere ortak fayda sağlayan tüm uygulamaların sözcüsü ve sonuna kadar destekçisi olduk.

Normalleşme çalışmalarının devam ettiği bugünlerde, daha önce de bazılarını dile getirdiğimiz ve hâlâ güncelliğinin sürdüğünü düşündüğümüz ortak taleplerimizi tekrar dikkatlere sunmak istiyoruz. 24 Temmuz 2020 tarihinde yasalaşan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da da belirtildiği üzere yıl sonuna kadar kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesini olumlu karşılıyoruz. Bu çerçevede istihdama da katkı sunacağına inandığımız bazı taleplerimiz şu şekilde sıralanıyor:

Yeni düzenlemede de belirtildiği gibi kısa çalışma ödeneğinin yılsonuna kadar sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılması,

Kısa çalışma ödeneği uygulamasından sistem dışında kalanların yararlanabilmesi için ödeneğe erişimin kolaylaştırılması,

Çalışma barışı ve sosyal adaletin korunması amacıyla kısa çalışma ödeneği ile çalışanın ücreti arasındaki farkı ödemeyi üstlenen işverenler için getirilecek teşvik mekanizması ile işverenin fark ödemesi hususunun özendirilmesi,

İşveren tarafından kısa çalışma ödeneği kapsamındaki çalışana yapılan ücret farkı ödemelerine gelir vergisi muafiyeti sağlanması,

İŞKUR tarafından bazı işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden sehven yapılan ve işverenle-çalışanın kusurunun bulunmadığı fazla ödemelerde, geri ödeme hususunun işçi-işveren ilişkilerini bozmayacak şekilde İŞKUR tarafından giderilmesi, tarafları mağdur etmeyecek bir çözümün bulunması,

İstihdamını koruyan ve toplu iş sözleşmesi ile çalışan işletmelerin, normalleşme sürecinde ilave teşviklerle desteklenmesi.

Salgının en zorlu günlerinden bu günlere hep birlikte ortak akılla ulaştık, bundan sonra da üzerimize düşeni yapmaya her daim hazırız. İşçi-İşveren-Kamu eşgüdümünde, bu günleri de el ele vererek ve üreterek aşacağımıza inancımız tamdır.”