Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Zengin Kârun'un memleketi
0:00 / 0:00

Manisa'nın Salihli İlçesi'ndeki Sart Beldesi'nde bulunan Sardes Antik Kenti, Demir Çağı'ndaki Lidya Krallığı'nın başkentiydi. Batı Anadolu'yu hakimiyeti altına almış bir imparatorluğun başkenti, tarihe sikkenin ilk yapıldığı ve kullanıldığı yer olarak geçti. Zenginliğiyle nam salan, Kur-ân- ı Kerim'de sözü edilen Kral Kârun'un memleketi olan Sardes, antik dünyanın önde gelen şehirleri arasında yer alıyordu.

Kur-ân- ı Kerim'de Kral Kârun'dan Kasas, Mü'min ve Ankebut surelerinde bahsedildi. Sürekli olarak servetiyle böbürlenen Kral Kârun, "Bu zenginlik bana bilgi ve beceriden dolayı verildi" derken Hz. Musa'nın mucizelerine inanmayarak onu yalancılıkla ve sihirbazlıkla suçladı. Tevrat'ta Kral Kârun'un Hz. Musa ile tartıştığına yönelik bir bilgi bulunuyor.
Kral Kârun'un hazinesi Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

Şehir, kent planlaması konusunda eşsiz özelliklere sahip olup, Mezopotamya dışındaki en büyük savunma duvarıyla çevriliydi. Günümüze kadar koruna gelmiş olan dünyanın en görkemli Ion düzeni tapınaklarından birine ev sahipliği yapan Sardes, Roma yapıları içerisinde anıtsal bir hamam kompleksi ve antik dünyanın en büyük havrasına sahip.

Ayrıca Marmara Gölü'nün güney kenarında yer alan ve Lidya tümülüs mezarlık alanı olan Bin Tepeler, dünyanın en büyük tümülüs alanı olma özelliğine sahip. Lidya Tümülüsleri, M.Ö 6. ila 5'inci yüzyıllarda bu peyzajın önemini ortaya koyan unsurlar. Kraliyet mezarlığı olarak Sardes'e sıkı bir şekilde bağlı olan Bin Tepe, daha erken ve daha geç dönemlere tarihlenen kalıntılarıyla Lidya Krallığı dönemine ait sadece bir mezarlık alanı değil, kültürün devamını gösteren bir anıt.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde Türkiye'nin 77'si kültürel, 3'ü doğal ve 3'ü karma (Kültürel / Doğal) olmak üzere toplam 83 varlığı bulunuyor. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletmekle yükümlüdürler.
UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi'ne sunulmaktadır. Geçici Listeler hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi'nce belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate alınmaktadır.
İlk kez 1994'te UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'da güncellendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.