Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Adı, Süryanice'de 'Kaleler Şehri' 'Marde'den gelen Mardin, tarihi boyunca birçok medeniyetin önemli yerleşim merkezlerinden biri oldu. Sümer, Babil, Artuk, Mitani, Subari, Pers, Arap ve Osmanlı medeniyetlerin şehirlerinden olan Mardin, bu özelliği nedeniyle kültürel peyzaj ve kültürel açıdan önemli bir şehrimiz.

Suriye sınırında, Mezopotamya Ovası'na hakim bir alana kurulan Mardin, Dicle ile Fırat nehirlerinin arasındaki 'Bereketli Hilal' bölgesinde bulunuyor.
Doğal yapıyla insan etkileşimi sonucu ortaya çıkan taş mimarisinin benzersiz dini ve geleneksel yapılarını barındıran Mardin, bir ortaçağ kenti görünümüyle 'kültürel peyzaj alanı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nin adayları arasındaki varlığımız.

Mardin'deki Tarihi Yerler
* Mardin Kalesi
* Mezopotamya Harabeleri
* Emir Hamamı
* Latifiye Camii
* Ulu Camii
* Tellallar Çarşısı
* Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesi
* Mor Gabriel Manastırı
* Hatuniye Medresesi
* Şehidiye Medresesi
* Zinciriye Medresesi
* Kasımiye Medresesi
* Mor Behnam (Kırklar) Manastırı
* Deyrulzafaran Manastırı

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde Türkiye'nin 77'si kültürel, 3'ü doğal ve 3'ü karma (Kültürel / Doğal) olmak üzere toplam 83 varlığı bulunuyor. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletmekle yükümlüdürler.
UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi'ne sunulmaktadır. Geçici Listeler hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi'nce belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate alınmaktadır.
İlk kez 1994'te UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'da güncellendi.