Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Denizli'nin 6 kilometre kuzeyinde yer alan Laodikeia Antik Kenti, M.Ö 3'üncü yüzyılın ortalarında Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından eşi Laodike adına kuruldu. M.Ö 130 - 129'da bölge tamamen Roma'ya bağlandı.

Hıristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine sahip olan kent, Erken Bizans Dönemi'nde metropollük seviyesinde dini bir merkez haline geldi. Laodikeia'da yapılan kazı çalışmaları, Erken Kalkolitik Dönem'den M.S 7'nci yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim merkezi olduğunu ortaya çıkardı.

Laodikeia'da bulunan yaklaşık 5 kilometrekarelik alana yayılan Laodikeia'nın önemli ve günümüze kadar gelebilen yapıları içinde; Anadolu'nun en büyük stadyumu, 2 tiyatrosu, 4 hamam kompleksi, 5 agorası, 5 nymphaeumu, 2 anıtsal giriş kapısı, Bouleuterionu, tapınakları, Peristylli evleri, Latrina, kiliseleri ve anıtsal caddeleri kentin önemli arkeolojik kalıntıları arasında bulunuyor.

Dört tarafı nekropol alanlarıyla çevrili olan Laodikeia, Hıristiyanlık dünyası için oldukça önemli bir konuma sahip. Kent, M.S 4'üncü yüzyıldan itibaren kutsal hac merkezi olma gibi dinsel bir özelliğe sahipti. Bu nedenle İncil'de adı geçen ve Laodikeia Kilisesi adına vahiy gönderilen kentte, Laodikeia Kilisesi'nin ortaya çıkarılması, bu kutsallığı bir kat daha artırmaktadır. Kilise, Büyük Constantinus zamanında, Hıristiyanlığın M.S 313'te Milano Fermanı ile serbest olmasıyla birlikte inşa edildi. Bu yönüyle Hıristiyanlık dünyasının en eski ve en önemli kutsal yapılarından biri olma özelliğini koruyor.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde Türkiye'nin 77'si kültürel, 3'ü doğal ve 3'ü karma (Kültürel / Doğal) olmak üzere toplam 83 varlığı bulunuyor. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletmekle yükümlüdürler.
UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi'ne sunulmaktadır. Geçici Listeler hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi'nce belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate alınmaktadır.
İlk kez 1994'te UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'da güncellendi.