Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2050 yılında dünyayı yönetecek ekonomiler - İş-Yaşam Haberleri
    1

    32 - HOLLANDA

    2016: 866 MİLYAR DOLAR

    2050: 1 TRİLYON 469 MİLYAR DOLAR

    2

    Hollanda, yaşlanan nüfusu, yavaşlayan doğum hızı ve durağan verimlilik ile 2016 yılında 26. sıradayken 2050'de 32. sıraya kadar geriliyor.

    3

    31 - KOLOMBİYA

    2016: 690 MİLYAR DOLAR

    2050: 2 TRİLYON 74 MİLYAR DOLAR

    4

    Kolombiya, istikrarlı bir şekilde artan nüfusu ve ortalama ekonomik büyüme rakamlarıyla 2050 yılına gelindiğinde listede 1 basamak yükselerek 31. sıraya oturuyor.

    5

    30 - POLONYA

    2016: 1 TRİLYON 52 MİLYAR DOLAR

    2050: 2 TRİLYON 103 MİLYAR DOLAR

    6

    Polonya, milli gelirindeki yıllık yüzde 4.5 artışa rağmen, batı ülkeleri kadar olmasa da nüfusundaki gerileme başta olmak üzere ivmesini kaybediyor ve 23. sıradan 30. sıraya geriliyor.

    7

    29 - ARJANTİN

    2016: 879 MİLYAR DOLAR

    2050: 2 TRİLYON 365 MİLYAR DOLAR

    8

    Arjantin, istikrarlı büyüyen ülkelerinden ancak nüfustaki artış diğer alanlardaki gelişme kadar parlak değil. Yaşlanan nüfusa rağmen Arjantin'in gelirleri patlama yaşasa da sıralamda 4 basamak düşüyor.

    9

    28 - AVUSTRALYA

    2016: 1 TRİLYON 189 MİLYAR DOLAR

    2050: 2 TRİLYON 564 MİLYAR DOLAR

    10

    Avustralya, sıralamada 9 basamak birden inerek en keskin düşüşü sergileyenlerden. Çeşitliliği düşük, madenciliğe, fosil yakıtlara ve finansa dayalı ekonominin bunda payı büyük.

    11

    27 - GÜNEY AFRİKA

    2016: 736 MİLYAR DOLAR

    2050: 2 TRİLYON 570 MİLYAR DOLAR

    12

    Güney Afrika gün geçtikte küresel ekonmiye daha fazla adapte oluyor ve nüfusu da her yıl 0.5 puan artıyor. Afrika ülkesi 34 yıl sonra tahminlere dünyanın en büyük ekonomilerinde 2 basamak yükselecek

    13

    26 - İSPANYA

    2016: 1 TRİLYON 690 MİLYAR DOLAR

    2050: 2 TRİLYON 732 MİLYAR DOLAR

    14

    İspanya öğleden sonra uykusunu ekonomiye de yansıtıyor ve 16. sıradan 26. basamağa dek düşüyor. İşsizlik performansı ve yaşlanan nüfusun düşüşteki etkisi büyük

    15

    25 - TAYLAND

    2016: 1 TRİLYON 161 MİLYAR DOLAR

    2050: 2 TRİLYON 782 MİLYAR DOLAR

    16

    Tayland, şu anda satın alma paritesi gücüne göre ilk 20 ekonomiden biri ve büyüme rakamları yüksek ama nüfusları azalıyor ve PwC tahminine göre 5 basamak iniyorlar

    17

    24 -MALEZYA

    2016: 864 MİLYAR DOLAR

    2050: 2 TRİLYON 815 MİLYAR DOLAR

    18

    Malezya dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden biri ve coğrafi konumunun, artan nüfusunun da etkisiyle gelecek 34 yılda sıçrama yaparak 27. sıradan 24'e yükseliyorlar.

    19

    23 - BANGLADEŞ

    2016: 628 MİLYAR DOLAR

    2050: 3 TRİLYON 64 MİLYAR DOLAR

    20

    Bangladeş listenin en büyük aşama kaydeden ülkesi ancak 31'den 23'e çıkan PwC tahmini hükümetin ekonomik reformları ve eğitim sistemini ilerletmesine bağlı olarak yapılmış.

    21

    22 - KANADA

    2016: 1 TRİLYON 674 MİLYAR DOLAR

    2050: 3 TRİLYON 100 MİLYON DOLAR

    22

    Kanada boşuna kalifiye göç almaya çalışmıyor. Yaşlanan nüfusu ve hâlihazırda dahi durağan seyreden ekonomisinin 34 yıl sonraki sonucu 5 basamak düşmeleri.

    23

    21 - İTALYA

    2016: 2 TRİLYON 221 MİLYAR DOLAR

    2050: 3 TRİLYON 115 MİLYAR DOLAR

    24

    İtalya, batı ekonomileri arasında en sert düşüşü yaşaması beklenenlerden. Kuzey ve güney çekişmesi, yaşlanma ve vasat büyüme listede 9 basamak inmelerine neden oluyor.

    25

    20 - VİETNAM

    2016: 595 MİLYAR DOLAR

    2050: 3 TRİLYON 176 MİLYAR DOLAR

    26

    Vietnam, analiz edilen ülkeler arasında en ciddi atılımı yapan ülkelerden. 12 basamak yükselerek ilk 20 arasına giren Vietnam'a dair bu tahmin tıpkı Bangladeş gibi ekonomik ve eğitim reformlara bağlı.

    27

    19 - FİLİPİNLER

    2016: 802 MİLYAR DOLAR

    2050: 3 TRİLYON 334 MİLYAR DOLAR

    28

    Filipinler ekonomik büyüme açısından şu anda dahi sağlam bir ilerleyiş içerisinde fakat küresel sermayenin doğuya kayması ve Filipinler nüfusundaki büyük artış beklentisi 9 sıra yükselme beklentisi doğuruyor.

    29

    18 - GÜNEY KORE

    2016: 1 TRİLYON 929 MİLYAR DOLAR

    2050: 3 TRİLYON 539 MİLYAR DOLAR

    30

    Güney Kore teknoloji ve katma değere sahip ekonomik kategorilerde büyümesini sürdürecek ama nüfustaki durgunluk ve gerileme onların da ivmesini kesiyor. 5 basamak düşüyorlar.

    31

    17 - İRAN

    2016: 1 TRİLYON 459 MİLYAR DOLAR

    2050: 3 TRİLYON 900 MİLYAR DOLAR

    32

    İran, milli gelirdeki yıllık yüzde 5.5 büyümesine nüfusundaki yüzde 0.5 üyümeyi de ekleyince listede 1 basamak yükseliyor.

    33

    16 - PAKİSTAN

    2016: 988 MİLYAR DOLAR

    2050: 4 TRİLYON 236 MİLYAR DOLAR

    34

    Pakistan nüfusu Mısır ile birlikte senelik yüzde 1.4 artışla dünyanın en hızlısı. İş gücüne de yansıması beklenen bu artış ile Pakistan, 2050 yılında 8 sıra birden yükselerek 16. basamakta kendine yer buluyor.

    35

    15 - MISIR

    2016: 1 TRİLYON 105 MİLYAR DOLAR

    2050: 4 TRİLYON 333 MİLYAR DOLAR

    36

    Mısır, yılda ortalama yüzde 6.6 gayrı safi yurt içi hasıla artışına sahip ve nüfusu de yüzde 1.4 artıyor. Akdeniz kıyısındaki ülke Avrupa'ya yakınlığıyla da öne çıkıyor ve 6 basamak yükseliyor.

    37

    14 - NİJERYA

    2016: 1 TRİLYON 89 MİLYAR DOLAR

    2050: 4 TRİLYON 348 MİLYAR DOLAR

    38

    Nijerya, Afrika kıtasının en hızlı büyüyen ekonomisine sahip. PwC değerlendirmesine göre yolsuzluğu azaltır ve altyapıyı güçlendirirlerse 2050 yılına gelindiğinde ilk 15 arasında olmaları sürpriz değil.

    39

    13 - SUUDİ ARABİSTAN

    2016: 1 TRİLYON 731 MİLYAR DOLAR

    2050: 4 TRİLYON 934 MİLYAR DOLAR

    40

    Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol üreticisi ve ekonomisi de enerjiye bağlı ancak krallık özellikle Uzak Doğu ülkeleriyle know how alışverişine yönelik ve teknolojik adımlar atıyor. Yüzde 5.1 büyüme de düşünüldüğünde 2 sıra yükselmeleri bekleniyor.

    41

    12 - FRANSA

    2016: 2 TRİLYON 737 MİLYAR DOLAR

    2050: 4 TRİLYON 705 MİLYAR DOLAR

    42

    Fransa şu an dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri. Batı Avrupa ülkelerindeki nüfus sorunu onlarda yok ancak artış da beklenmiyor ve Fransa geriden gelen ülkelere karşı duramayarak tahminlerden 2 basamak iniyor.

    43

    11 - TÜRKİYE

    2016: 1 TRİLYON 906 MİLYAR DOLAR

    2050: 5 TRİLYON 184 MİLYAR DOLAR

    44

    Türkiye, gelişmekte olan ekonomiler arasında en dikkat çeken büyüme ve ekonomik göstergelere sahip ülkelerden. Nüfustaki ve milli gelirdeki sürekli artışla birlikte PwC tahminleri Türkiye'yi 3 basamak yükselterek 11. sıraya oturtuyor.

    45

    10 - BİRLEŞİK KRALLIK

    2016: 2 TRİLYON 788 MİLYAR DOLAR

    2050: 5 TRİLYON 369 MİLYAR DOLAR

    46

    Birleşik Krallık, istikrarlı ekonomik büyüme ve artan çalışan nüfusla Brexit'in orta vadedeki negatif etkisini uzun vadede pozitife çeviriyor ve sadece 1 basamak geriliyor.

    47

    9 - ALMANYA

    2016: 3 TRİLYON 979 MİLYAR DOLAR

    2050: 6 TRİLYON 138 MİLYAR DOLAR

    48

    Almanya ise İngiltere'nin aksine ekonomisi yavaş büyüyenlerden. Şu an ki oran yüzde 1.7 ve göçmen akışındaki artışa rağmen çalışan nüfusun yaşlanıyor olması Almanya'yı 4 basamak geriye atıyor.

    49

    8 - JAPONYA

    2016: 4 TRİLYON 932 MİLYAR DOLAR

    2050: 6 TRİLYON 779 MİLYAR DOLAR

    50

    Japonya, bu listede yüzde 1.1 ile ekonomisi en yavaş büyüyen ülke. Nüfustaki yaşlanma ve ekonomik çeşitliliğin durağanlaşması Uzak Doğu devini PwC tahminlerinde 4 basamak aşağıya indiriyor.

    51

    7 - MEKSİKA

    2016: 2 TRİLYON 307 MİLYAR DOLAR

    2050: 6 TRİLYON 863 MİLYAR DOLAR

    52

    Meksika, komşusu ABD'de Trump'ın duvar örme çabalarına rağmen istikrarlı büyüyor ve nüfusu da artıyor. Orta Amerika ülkesi de sıralamada 4 sıra yükselerek 7. sıraya yerleşiyor ve devleri geride bırakıyor.

    53

    6 - RUSYA

    2016: 3 TRİLYON 745 MİLYAR DOLAR

    2050: 7 TRİLYON 131 MİLYAR DOLAR

    54

    Rusya, hâlihazırda dünyanın en büyük 6. ekonomisi ve 33 yıl sonra da aynı yerde duruyor. Nedenlerinde ise milli gelirdeki yavaş artış ve nüfustaki gerileme başı çekiyor.

    55

    5 - BREZİLYA

    2016: 3 TRİLYON 135 MİLYAR DOLAR

    2050: 7 TRİLYON 540 MİLYAR DOLAR

    56

    Brezilya, istikrarlı olsa da gelişmekte olan 7 büyük ekonominin oluşturduğu E7 ülkeleri arasında ancak Meksika ve Endonezya kadar seri büyüyemiyor. Dolayısıyla, 2 basamak yükselebiliyor.

    57

    4 - ENDONEZYA

    2016: 3 TRİLYON 28 MİLYAR DOLAR

    2050: 10 TRİLYON 502 MİLYAR DOLAR

    58

    Endonezya, bilişim ve teknolojideki sıçramasını artan nüfusu ve turizmdeki başarısıyla birleştirerek 21. yy ortasında 4. büyük ekonomi olmaya aday. Şu an 12. sıradalar.

    59

    3 - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

    2016: 18 TRİLYON 562 MİLYAR DOLAR

    2050: 34 TRİLYON 102 MİLYAR DOLAR

    60

    ABD, ilk sıradaki tahtını bir süre önce Çin'e kaptırmıştı. 2050 yılına gelindiğinde bir başka Asya ekonomisinin daha gerisinde kalacağı öngörülüyor. Nüfustaki ve milli gelirdeki durağanlık başlıca faktörler. Üstelik Trump'ın göçmenlik politikaları henüz bu tahmine yansıtılmış değil.

    61

    2 - HİNDİSTAN

    2016: 8 TRİLYON 721 MİLYAR DOLAR

    2050: 44 TRİLYON 128 MİLYAR DOLAR

    62

    Hindistan dünyanın en büyük 2. nüfusuna sahip. Teknoloji ve bilimdeki kalifiye iş gücü, milli gelirdeki yüzde 7.7 büyümeyle 2050 yılına gelindiğinde ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük 2. ekonomisi olmaları bekleniyor.

    63

    1 - ÇİN

    2016: 21 TRİLYON 269 MİLYAR DOLAR

    2050: 58 TRİLYON 499 MİLYAR DOLAR