Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Kararda, Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi şirketlere ilişkin esaslar yer aldı.

Buna göre, herhangi bir ölçüte bağlı olmadan bağımsız denetime tabi şirketler, şu şekilde sıralandı:

"- Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden, yatırım, kolektif yatırım, ipotek finansmanı, merkezi takas, merkezi saklama, veri depolama, derecelendirme ve değerleme kuruluşları ile portföy yönetim, varlık kiralama şirketleri.

- Piyasalarda işlem gören ya da işlem görmeleri amacıyla SPK tarafından onaylanmış ihraç belgesi bulunan anonim şirketler ile bir piyasada işlem görmemekle birlikte sermaye piyasası aracı ihraç eden ya da bu amaçla onay almış anonim şirketler.

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden, bankalar, derecelendirme kuruluşları, finansal holding, finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim şirketleri ile finansal holding şirketleri üzerinde nitelikli paya sahip olan şirketler.

- Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

- Borsa İstanbul piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı kurumları, kıymetli maden üretimi ve ticaretiyle iştigal eden şirketler.

- Lisanslı depo işletmeleri ile umumi mağazalar.

- Karasal ortamda ulusal televizyon yayını yapma hakkı, uydu televizyon yayın lisansı ya da birden fazla ile yönelik kablolu televizyon yayın lisansına sahip medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar."

Eşik değerleri aşan da kapsamda olacak

Bu şirketler yanında, belirlenen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler de bağımsız denetim kapsamında olacak.

Halka açık sayılan şirketler için 15 milyon liralık aktif toplam, yıllık net 20 milyon liralık satış hasılatı ve 50 kişilik çalışan sayısı eşik değer olarak belirlendi.

Sermayesinin en az yüzde 25'i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına ait olan şirketler, günlük olarak gazete yayımlayan şirketler, çağrı merkezleri şirketleri hariç olmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemesine tabi şirketler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans ya da yetki belgesi alan şirketler ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) iştirakleri ile TMSF tarafından yönetimi devralınan şirketler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sermayesinin en az yüzde 50'si belediyelere ait olan şirketler için de ayrıca eşik değerler belirlendi. Bu eşik değerler, 30 milyon liralık aktif toplam, 40 milyon liralık yıllık net satış hasılatı ve 125 kişilik çalışan sayısı olarak sıralandı.

Diğer şirketler için eşik değerler ise 35 milyon liralık aktif toplam, yıllık 70 milyon liralık net satış hasılatı ile 175 kişilik çalışan sayısı olarak tespit edildi.

Eşiğin altına düşen bağımsı denetimden çıkacak

Belirlenen eşik değerlerden en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirket, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacak. Bağımsız denetime tabi şirket, art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerin altında kalırsa kapsamdan çıkacak. Bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerin yüzde 20 veya daha fazla oranda altında kalınması halinde de müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamında olunmayacak.

Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde, son iki yıla ait finansal tablolar ile son iki yıla ait ortalama çalışan sayısına dikkat edilecek. Şirketler, bu süreçte bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte değerlendirilecek.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri